Spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem

Spotkanie odbyło się 19 maja w zakładzie w Nowej Wsi. Właściciel firmy Press-Glas, pan Arkadiusz Muś, rozmawiał z profesorem Balcerowiczem o zmianach mających poprawić możliwości działań przedsiębiorstw na rynku polskim oraz zwiększenie ich konkurencyjności w Europie. Następnie odbyła się debata z pracownikami firmy, podczas której profesor przedstawił perspektywy rozwoju Polski w kolejnych latach. Wybitny ekonomista opisał największe szanse i zagrożenia jakie stoją przed krajową gospodarką, odpowiadał także na pytania zadawane przez pracowników Press-Glas. Były minister finansów zapoznał się też z procesem produkcji szyb zespolonych.

Niespodzianką dla profesora była przygotowana przez Press-Glas wizyta na polu golfowym Rosa w Konopiskach. Odbyło się tam spotkanie z Częstochowskimi przedsiębiorcami. Właściciel Press-Glas opowiedział o polu golfowym Rosa i jego budowie. Zachęcał również byłego prezesa NBP do gry.

Press-Glas wspiera Forum Obywatelskiego Rozwoju, którego założycielem jest profesor Balcerowicz. Firma Press-Glas rozwinęła się dzięki reformom gospodarczym wprowadzonym przez profesora Balcerowicza jako ministra finansów i jest bliska idei jaka przyświeca organizacji prowadzonej przez profesora, stawiającej ponad wszystko realizm i odrzucającej populizm.

1Misją FOR jest zwiększenie zaangażowania obywateli do działań ku lepszej demokracji. Służy ono rozwojowi dzięki szerokiemu uczestnictwu społeczeństwa i obywatelskim decyzjom opartym w maksymalnym możliwym stopniu na rzetelnej wiedzy, pochodzącej z bogatego doświadczenia oraz wiarygodnych badań. Celem zasadniczym FOR jest zwiększenie zaangażowania na rzecz ustroju, który sprzyja szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju przez sprzyjające warunki do: pracy, przedsiębiorczości i innowacyjności, oszczędzania i inwestowania oraz zdobywania wiedzy.

1Leszek Balcerowicz jest wybitnym ekonomistą, przewodniczącym rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, byłym prezesem Narodowego Banku Polskiego, wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorem honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych. Był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi informacjami na temat Forum Obywatelskiego Rozwoju na stronie internetowej: www.for.org.pl

1Żródło: for.org.pl