NIEZALEŻNY BIZNES

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PRZYCZYNIAMY SIĘ DO
ROZWOJU NASZYCH
PARTNERÓW BIZNESOWYCH

STAŁY ROZWÓJ

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

INDYWIDUALNE WSPARCIE KLIENTA

NAJWYŻSZE WYMAGANIA

SZEROKI ASORTYMENT

DOSTARCZAMY PRODUKTY, KTÓRE MAKSYMALNIE WYKORZYSTUJĄ
NATURALNE ŚWIATŁO, SĄ ENERGOOSZCZĘDNE.
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TO, ŻEBY BUDYNKI BYŁY JAK NAJBARDZIEJ
PRZYJAZNYMI MIEJSCAMI DO ŻYCIA, PRACY I ROZWOJU.
W PIĘKNYCH MIEJSCACH PIĘKNIEJ SIĘ ŻYJE I PRACUJE.

Przetwarzamy szkło dla producentów:

Obiekty referencyjne

Zobacz ostatnie realizacje:

Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wciąż wprowadzamy zmiany w produkcji wyrobów i w naszych przyzwyczajeniach.

By ułatwić ten proces, przyjęliśmy ogólnoświatowy system działań chroniących środowisko ISO 14001.