NIEZALEŻNY BIZNES

POTENCJAŁ KOOPERACYJNY

Budujemy długotrwałe i wzajemne relacje.

PRESS GLASS

PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ROZWOJU NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

PRESS GLASS

STAŁY ROZWÓJ

Ciągle zwiększamy możliwości wykonawcze.

PRODUCTION POTENTIAL

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

Nasze zakłady tworzą wydajny system powiązań, a każdy dopasowujemy do zapotrzebowania obsługiwanych rynków. Ciągle zwiększamy możliwości wykonawcze i zachowujemy jak najwyższy stopień koncentracji produkcji.

PRESS GLASS

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

Korzystamy z zaawansowanych technologii i maszyn oraz stale je modernizujemy. W ten sposób zdobywamy i utrzymujemy przewagę technologiczną.

INDIVIDUAL SUPPORT OF OUR CUSTOMERS

INDYWIDUALNE WSPARCIE KLIENTA

Realizujemy aktywne działania mające na celu wyszukiwanie efektywnych rozwiązań, zapewniających naszym Odbiorcom optymalizację produkcji.

NOWOCZESNA LOGISTYKA

Nasze wyroby regularnie dostarczamy do Odbiorców w całej Europie oraz w Ameryce Północnej. Nasze dostawy są kompletne i docierają w ustalonym terminie. Nasze produkty są oznaczone i pakowane w sposób indywidualny, ustalony z klientem.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Uznane światowe jednostki certyfikujące przeprowadzają w naszych zakładach regularne wizyty kontrolne, które potwierdzają jakość naszych wyrobów i procesów produkcyjnych.

HIGHEST REQUIREMENTS

NAJWYŻSZE WYMAGANIA

Nasze produkty dostosowane są do wymagań norm krajowych i ogólnoeuropejskich oraz indywidualnych ustaleń z Odbiorcami. Zmniejszamy wpływ naszych procesów produkcyjnych na środowisko zgodnie z wymaganiami normy środowiskowej ISO 14001.

PRESS GLASS

SZEROKI ASORTYMENT

Jesteśmy firmą niezależną. Oferujemy produkty wszystkich największych dostawców. Zapewniamy obiektywne doradztwo.

Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wciąż wprowadzamy zmiany w produkcji wyrobów i w naszych przyzwyczajeniach.

By ułatwić ten proces, przyjęliśmy ogólnoświatowy system działań chroniących środowisko ISO 14001.

Ten wpis jest również dostępny w języku: angielski międzynarodowy niemiecki francuski chorwacki włoski rosyjski szwedzki