PGsliderSG

NIEZALEŻNY BIZNES

sliderCooperative

POTENCJAŁ KOOPERACYJNY

Budujemy długotrwałe i wzajemne relacje.

PRESS GLASS

PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ROZWOJU NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

PRESS GLASS

STAŁY ROZWÓJ

Ciągle zwiększamy możliwości wykonawcze.

PRODUCTION POTENTIAL

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

Nasze zakłady tworzą wydajny system powiązań, a każdy dopasowujemy do zapotrzebowania obsługiwanych rynków. Ciągle zwiększamy możliwości wykonawcze i zachowujemy jak najwyższy stopień koncentracji produkcji.

PRESS GLASS

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

Korzystamy z zaawansowanych technologii i maszyn oraz stale je modernizujemy. W ten sposób zdobywamy i utrzymujemy przewagę technologiczną.

INDIVIDUAL SUPPORT OF OUR CUSTOMERS

INDYWIDUALNE WSPARCIE KLIENTA

Realizujemy aktywne działania zapewniające Odbiorcom optymalizację produkcji.

sliderSGmodernlogistic3

NOWOCZESNA LOGISTYKA

Każdego dnia dostarczamy nasze wyroby bezpośrednio do klientów w całej Europie. Nasze dostawy są kompletne i docierają w ustalonym terminie. Nasze produkty są oznaczone i pakowane w sposób indywidualny, ustalony z klientem.

sliderSGbestQuality1

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Uznane światowe jednostki certyfikujące przeprowadzają w naszych zakładach regularne wizyty kontrolne, które potwierdzają jakość naszych wyrobów i procesów produkcyjnych.

HIGHEST REQUIREMENTS

NAJWYŻSZE WYMAGANIA

Nasze produkty dostosowane są do wymagań norm krajowych i ogólnoeuropejskich oraz indywidualnych ustaleń z Odbiorcami. Zmniejszamy wpływ naszych procesów produkcyjnych na środowisko zgodnie z wymaganiami normy środowiskowej ISO 14001.

PRESS GLASS

SZEROKI ASORTYMENT

Jesteśmy firmą niezależną. Oferujemy produkty wszystkich największych dostawców. Zapewniamy obiektywne doradztwo.