Czy wiesz, że w rzeczywistości szerokość się zmienia!

W rzeczywistości szerokość się zmienia!

Przewidujący konstruktor, znając miejsce wbudowania szyb, a…