Czy wiesz, że w rzeczywistości szerokość się zmienia!

W rzeczywistości szerokość się zmienia!

Przewidujący konstruktor, znając miejsce wbudowania szyb, a zatem przewidywany zakres występujących na danym obszarze ciśnień, może brać pod uwagę podczas projektowania szyb zespolonych z argonem zastosowanie ramek o innej szerokości niż 16mm. W większości przypadków bardzo zasadne jest użycie ramek 20mm, dzięki którym otrzymujemy w dokumentacji CE nominalną wartość Ug=1,1 i dużo lepsze odczucia cieplne podczas użytkowania okna.

Dzięki ramce dystansowej 16mm, w szybie zespolonej jednokomorowej Float 4mm/16 Argon/Thermofloat 1,1 4mm, otrzymujemy w obliczeniach i deklaracjach CE najlepszy wsp. przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K. Podobnie jest w szybach dwukomorowych. Po wbudowaniu w fasadach lub oknach wartość ta może się jednak zmienić pod wpływem pogody.

W rzeczywistości szerokość się zmienia! Szyba zespolona produkowana jest w fabryce w określonej temperaturze i ciśnieniu. Po wbudowaniu w fasadę lub okno w domu, szyba zostaje poddana działaniu zmiennego ciśnienia atmosferycznego. Gaz szczelnie zamknięty w komorze dąży do wyrównania ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego, zmniejszając lub zwiększając swoją objętość.Zasysanie i rozprężanie szyb
Znaczenie tego zjawiska zwiększa się też wraz ze wzrostem powierzchni szyby.
W rzeczywistości szerokość się zmienia! Zasysanie jest bardziej niekorzystne pod względem zmiany wsp. Ug niż rozprężanie.Zasysanie i rozprężanie szyb - Ug

Zastosowanie ramki 20mm daje nam to bezpieczny zakres pracy szyby w zakresie od 14 do 24mm i wpływa na pozytywny odbiór produktu w czasie.

Ikona 20mm

Wybierając najlepsze rozwiązanie nie sugerujmy się więc tylko wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji od inwestora, przedstawmy również naszą wiedzę i przekonajmy kontrahenta do naszego rozwiązania.