OBEROENDE VERKSAMHET

SAMARBETSPOTENTIAL

Vi bygger långvariga och ömsesidiga relationer.

PRESS GLASS

VI BIDRAR TILL UTVECKLINGEN AV VÅRA AFFÄRSPARTNERS

PRESS GLASS

KONSTANT UTVECKLING

Vi ständigt ökar vår produktionskapacitet.

PRODUCTION POTENTIAL

PRODUKTIONSKAPACITET.

Våra fabriker skapar ett effektivt system för anslutningar, och vi anpassar var och en till behoven på de marknader vi tjänar. Vi ständigt ökar våra produktionsmöjligheter och upprätthåller högsta möjliga produktionskoncentration

PRESS GLASS

TEKNISK FÖRDEL

Vi använder avancerad teknik och maskiner och moderniserar dem ständigt. På detta sätt får vi och behåller en teknisk fördel

INDIVIDUAL SUPPORT OF OUR CUSTOMERS

INDIVIDUELLT KUNDSUPPORT

Vi genomför aktiva aktiviteter som syftar till att hitta effektiva lösningar som ger våra kunder produktionsoptimering.

MODERN LOGISTIK

Våra produkter levereras regelbundet till kunder över hela Europa och i Nordamerika. Våra leveranser är färdiga och anländer till tiden. Våra produkter är märkta och förpackade på ett individuellt sätt, avtalade med kunden.

HÖGSTA KVALITET

Erkända globala certifieringsorgan utför regelbundna inspektionsbesök hos våra fabriker, vilket bekräftar kvaliteten på våra produkter och produktionsprocesser.

HIGHEST REQUIREMENTS

DE HÖGSTA KRAVEN

Våra produkter är anpassade till kraven i nationella och paneuropeiska standarder samt individuella arrangemang med mottagare. Vi minskar effekten av våra produktionsprocesser på miljön i enlighet med kraven i miljöstandarden ISO 14001.

PRESS GLASS

ETT BRETT UTBUD

Vi är ett oberoende företag. Vi erbjuder produkter från alla större leverantörer. Vi erbjuder objektiv rådgivning.

Referensobjekt

Se de senaste projekten

FÖR ATT BEGRÄNSA MILJÖPÅVERKAN INFÖR VI FORTFARANDE FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTIONEN AV VAROR OCH I VÅRA VANOR.

För att underlätta denna process har vi antagit ett globalt åtgärdssystem för att skydda miljön ISO 14001.