Plan połączenia GMT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i PRESS GLASS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki PRESS GLASS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach 42-274 ul. Golfowa 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000934999 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy obu spółek plan połączenia GMT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i PRESS GLASS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach. Poniżej treść planu połączenia wraz z załącznikami.