Przeciwwybuchowe szyby zespolone potwierdzone certyfikatem stałości

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) wydał certyfikat stałości właściwości użytkowych dla produkowanych przez nas przeciwwybuchowych szyb zespolonych w klasie ER1-S. Dokument jest formalnym potwierdzeniem jakości tego typu szyb.

Działający w Polsce instytut badawczy i wdrożeniowy ICiMB zajmuje się kwestiami dotyczącymi ceramiki, szkła oraz materiałów budowlanych. Wydany przez instytut certyfikat potwierdza, że produkowane w naszych zakładach odporne na wybuchy szyby zespolone spełniają wszystkie wymagania europejskiej normy PN-EN 1279-5:2005+A2:2011.

Certyfikaty