Press-Glas w zgodzie ze środowiskiem

Odpowiedzialność społeczna jest obecnie istotnym elementem działalności Firmy. Dziś zarządzający świadomi oddziaływań na otaczające środowisko, podejmując zasadnicze decyzje dotyczące rozwoju prowadzonych biznesów, biorą pod uwagę maksymalne ograniczenie tych czynników. Działania chroniące środowisko naturalne powinny być podejmowane również przez wszystkich pracowników. Podczas kształtowania produktu i procesu produkcyjnego głos klientów pozostaje najważniejszy, należy jednak uwzględnić również inne strony, zainteresowane skutkami środowiskowymi działań firmy, czyli bezpośrednie otoczenie i społeczność lokalną. Firma Press-Glas planując swój rozwój uwzględnia wszystkie te aspekty.
Jednym z kroków w tym kierunku było wycofanie ze stosowania w szybach zespolonych gazów ciężkich SF6 obciążających środowisko, pomimo ich wielu zalet związanych z podniesieniem izolacyjności dźwiękowej. Zostały one z powodzeniem zastąpione konstrukcjami przyjaznymi dla środowiska, i co więcej, zapewniającymi lepszą izolacyjność cieplną, co z kolei zapewnia zmniejszone użycie ciepła. Dzięki tym działaniom zyskuje zarówno klient, w jego portfelu pozostaje większa ilość gotówki z tytułu zmniejszonego zużycia energii cieplnej, jak i środowisko, przez stosowanie gazów dla niego neutralnych i zmniejszone zapotrzebowanie na produkcję energii.
Pomimo ciągłej jak najlepszej dbałości o środowisko naturalne we wszystkich aspektach działalności, Press-Glas wciąż szuka rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska. Aby usprawnić te działania, w zakładach Press-Glas jest obecnie wprowadzany system zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Wraz ze stosowanym od roku 1999 systemem zarządzania ISO 9001, zapewni on działanie zgodne z obowiązującymi przepisami i ciągłe doskonalenie w zapobieganiu innym możliwym zanieczyszczeniom.
Za wszystkimi działaniami firmy związanymi z poprawą środowiska naturalnego stoją oczywiście ludzie, którzy są częścią społeczności lokalnej. Wprowadzając ISO 14001 oferujemy więc lepszy produkt naszym klientom i dodajemy cegiełkę do kształtowania środowiska przyjaznego dla nas wszystkich.