Najlepsze miejsce na Liście 2000 Rzeczpospolitej

W tej edycji rankingu firma osiągnęła najlepszą pozycję w ciągu ostatnich 5 lat. To miejsce jest szczególnie wartościowe biorąc pod uwagę, że:

  • z listy zniknęło 555 firm, które brały udział w poprzednich edycjach rankingu, ustępując miejsca nowym podmiotom;
  • Press-Glas umacniając swoją pozycję w rankingu notował wzrost przekraczający przeciętną wartość osiąganą przez gospodarkę, która zwiększyła obroty na poziomie 16%.
Pozycje osiągane na liście 2000 Rzeczpospolitej w latach 2003-2007
Rok publikacji rankingu Pozycja Press-Glas
2003 729
2004 681
2005 763
2006 754
2007 679

Żródło: Rzeczpospolita – Dodatek Polskie Przedsiębiorstwa Lista 2000 – 31.10.2007