Nowy certyfikat IGCC/IGMA na rynek amerykański

PRESS GLASS d.o.o. uzyskał certyfikat wydany przez północnoamerykańską jednostkę certyfikującą IGCC/IGMA, który potwierdza wysoką jakość i właściwości użytkowe naszego szkła. Certyfikat potwierdza, że szyby zespolone produkowane przez PRESS GLASS d.o.o. spełniają wymagania norm amerykańskich, w tym ASTM E2190. Europejscy partnerzy PRESS GLASS d.o.o. będą mogli teraz łatwiej eksportować swoje produkty na rynek amerykański, dzięki czemu wzrośnie ich konkurencyjność.

Rada Certyfikacji Szkła Izolacyjnego (IGCC) została utworzona w 1977 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony producentów szyb zespolonych, konsumentów i innych osób, którym zależy na poprawie jakości i wydajności produktów z szyb zespolonych kupowanych do użytku w budownictwie komercyjnym i mieszkalnym w całym kraju. IGCC jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie interesu publicznego oraz interesów biznesowych uczestników poprzez zachęcanie do utrzymywania najwyższych standardów doskonałości w produkcji szkła izolacyjnego.

Stowarzyszenie Producentów Szkła Izolacyjnego (IGMA) to północnoamerykańskie stowarzyszenie producentów szkła izolacyjnego, dostawców materiałów składowych i innych profesjonalistów związanych z przemysłem, zajmujące się ulepszaniem wydajności produktów/usług poprzez promowanie świadomości rozwoju technologicznego w branży. IGMA zapewnia wiodącą pozycję niezbędną do zapewnienia dalszego rozwoju przemysłu szkła izolacyjnego.

Program Certyfikacji jest kierowany przez jego uczestników oraz Komitet Certyfikujący i jest zarządzany przez bezstronnego administratora i Radę Gubernatorów IGCC. Wymagania dotyczące spełnienia standardów certyfikacji, zainicjowane i uzgodnione przez członków za pośrednictwem Rady Zarządzającej, są zatwierdzane w drodze okresowych inspekcji przeprowadzanych przez administratora i testów przeprowadzanych przez niezależne laboratoria zatwierdzone przez IGCC.