Komunikat o planowanym podziale spółki Press Glass SA

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 grudnia 2021 roku został zaplanowany podział spółki Press Glass SA poprzez przeniesienie części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę Press Glass Sp. z o.o. Nowo powstała spółka przejmie majątek produkcyjny polskich zakładów w Radomsku, Tychach, Tczewie oraz Miętnie, a jej działalność skupi się na przetwórstwie szkła dla branży budowlanej.

Press Glass sp. z o.o. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) wstąpi we wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki Press Glass SA.

Zmiany te nie będą miały wpływu na bieżącą działalność grupy Press Glass. Wszelkie umowy zawarte z naszymi odbiorcami i dostawcami pozostają w mocy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowy numer NIP Spółki Press Glass Sp. z o.o. zostanie podany niezwłocznie po rejestracji spółki w KRS.

O planowanych zmianach organizacyjnych w Grupie Press Glass informowaliśmy już wcześniej tutaj (Link). Celem reorganizacji jest utworzenie spółki holdingowej Press Glass Holding SA, zarządzającej wszystkimi spółkami Press Glass zlokalizowanymi w Polsce, UK, Chorwacji, USA i na Litwie, którą formalnie będzie dotychczasowa spółka Press Glass SA z siedzibą w Konopiskach (Polska).

W załączeniu przekazujemy Państwu oficjalne pismo zredagowane w tym celu.