ISO 9001 dla zakładu w Tczewie

Pierwszego sierpnia 2005 roku dla zakładu produkcyjnego w Tczewie został oficjalnie przyznany certyfikat ISO 9001:2000. Proces certyfikacji przebiegł bardzo sprawnie dzięki przejęciu przez zakład w Tczewie standardów obowiązujących w zakładzie macierzystym w Nowej Wsi, który produkuje zgodnie ze standardami ISO już od 1999 roku. Certyfikat ISO 9001:2000 został również przedłużony na kolejne trzy lata dla zakładu w Nowej Wsi.

Certyfikaty zostały wydane przez KEMA Quality jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się zagadnieniami jakości w Europie. Potwierdzeniem tych dokumentów są certyfikaty IQNet nadane, zakładowi w Tczewie i Nowej Wsi, przez organizację zrzeszającą wszystkie najlepsze jednostki certyfikacyjne na całym świecie.