Chronimy Środowisko

Chronimy środowisko naturalne

Dlaczego warto chronić środowisko?

Wykonując codzienne czynności, możemy wpływać na środowisko. Jazda samochodem, przygotowanie posiłków, pranie, zmywanie, mycie, włączanie światła w domu – to przykłady takich czynności. Gospodarując rozsądnie tym co daje nam natura i postępując właściwie z odpadami, przyczyniamy się do lepszego życia. Zmniejszamy również rachunki za prąd, wodę, benzynę czy wywóz śmieci. Wygrywamy własne zdrowie i oszczędzamy pieniądze!

Co zmieniamy w PRESS GLASS, by chronić środowisko?

Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wprowadzamy zmiany w produkcji wyrobów i w naszych przyzwyczajeniach. By ułatwić ten proces, przyjęliśmy ogólnoświatowy system działań chroniących środowisko (ISO 14001). Gdy usłyszymy w firmie o ISO 14001, polityce środowiskowej czy zarządzaniu środowiskowym, będzie to znaczyło, że mówimy o ochronie środowiska.

Co zyskujemy dzięki wprowadzeniu w PRESS GLASS systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001?

Wprowadzając system ISO 14001, przyczyniamy się do działań na rzecz ochrony środowiska, które przekraczają obecne wymagania polskiego prawa:

[list bullet=”arrow”]

 • segregujemy odpady, aby możliwe było ich bezpieczne zniszczenie lub powtórne użycie;
 • zmniejszamy eksploatację zasobów naturalnych;
 • nie dopuszczamy do przedostawania się do gleby i wody niebezpiecznych płynów;
 • poprawiamy wizerunek własny i firmy, w której pracujemy;
 • nasi odbiorcy otrzymują produkty, które nie obciążają środowiska.
 • [/list]

  Co mogę zrobić, aby chronić środowisko podczas pracy?

  Segregujmy odpady. W zakładzie znajdują się miejsca, gdzie ustawione są potrójne kolorowe pojemniki na różne rodzaje odpadów (plastik, szkło i papier) – wrzucajmy je do odpowiedniego kosza. Pamiętajmy, że do tych pojemników nie mogą być jednak wyrzucane opakowania po substancjach chemicznych.

  Wychodząc z pomieszczeń po zakończeniu pracy, gaśmy światło i wyłączajmy klimatyzację. Pamiętajmy przy tym, że jeżeli używamy jarzeniówek, częste ich włączanie i wyłączanie powoduje odwrotny skutek. Nie wyłączajmy ich zatem, jeżeli mamy zamiar za chwilę powrócić do pomieszczenia. Zwykłe żarówki wyłączajmy zawsze.

  Używając preparatów chemicznych, chrońmy je przed rozlaniem i przedostaniem się do gleby, wodociągu lub ścieku. Rozlane płyny lub rozsypane materiały zbierajmy przy użyciu sorbentu przygotowanego w pojemnikach lub piasku, trocin czy ewentualnie drobno poszatkowanego papieru. Zebrane substancje wkładajmy do specjalnego pojemnika na zużyty sorbent. Opakowania po preparatach chemicznych wyrzucajmy do specjalnie oznaczonych pojemników.

  Przelewając lub przesypując substancje szkodliwe z opakowań zbiorczych do mniejszych, róbmy to nad podstawkami, z których te substancje mogą być odzyskane. Prawidłowo oznaczajmy opakowania, aby uniknąć pomyłkowego spożycia i zatrucia.

  Dokonując zakupów, weźmy pod uwagę toksyczność substancji. Jeżeli możemy zamienić ją na mniej szkodliwą, rozważmy to. W razie wątpliwości zapytajmy specjalisty ds. ochrony środowiska.

  Ubrania zabrudzone olejami lub innymi szkodliwymi substancjami zwracajmy do miejsca wydawania. Nie wyrzucajmy ich do zwykłych koszy.

  Wszystkie zużyte materiały: oleje, opony, baterie, akumulatory, filtry olejowe, tonery, świetlówki (zawierają rtęć) składujmy w wyznaczonych do tego miejscach.

  Jeżeli zauważymy, że nasi współpracownicy swoim postępowaniem zaniedbują środowisko – zwróćmy im to uwagę.

  Jeżeli zauważymy, że można wprowadzić zmiany, które mają wpływ na ochronę środowiska, zgłośmy to przełożonemu.

  Gdzie mogę zdobyć więcej informacji nt. tego, jak chronić środowisko w pracy i w domu?

  Każdy może stać się świadkiem zdarzenia zagrażającego środowisku. Do takiej sytuacji powinniśmy być wcześniej przygotowani. Czytajmy więc opracowane w tym celu materiały firmowe, pytajmy specjalistów ds. ochrony środowiska, odwiedzajmy strony internetowe o tej tematyce.