Wprowadzone przez PRESS GLASS

Top-Glas K U=0,9

Wszystkim, którzy doceniają rozwiązania najwyższej jakości oraz chcą jeszcze bardziej zminimalizować koszty ogrzewania polecamy zespolenie jednokomorowe o nazwie Top-Glas K i współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K.

Nowy produkt

Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w dużych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki stopień urbanizacji, jest jednym z najważniejszych i również jednym z najtrudniejszych do rozwiązania aspektów użytkowych szyb zespolonych stosowanych w oknach, fasadach i ściankach wewnętrznych.

W rzeczywistości szerokość się zmienia!

Przewidujący konstruktor, znając miejsce wbudowania szyb, a zatem przewidywany zakres występujących na danym obszarze ciśnień, może brać pod uwagę podczas projektowania szyb zespolonych z argonem zastosowanie ramek o innej szerokości niż 16mm. W większości przypadków bardzo zasadne jest użycie ramek 20mm, dzięki którym otrzymujemy w dokumentacji CE nominalną wartość Ug=1,1 i dużo lepsze odczucia cieplne […]