Nowy produkt

Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w dużych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki stopień urbanizacji, jest jednym z najważniejszych i również jednym z najtrudniejszych do rozwiązania aspektów użytkowych szyb zespolonych stosowanych w oknach, fasadach i ściankach wewnętrznych. Dzieje się tak ponieważ dźwięk słyszany przez człowieka jest falą składającą się wielu różnych częstotliwości.

Ponieważ ucho ludzkie w zależności od częstotliwości w różnym stopniu odczuwa dźwięk o tym samym natężeniu, hałas nie jest równie groźny dla człowieka w całym paśmie słyszalnym. Aby należycie dobrać szybę zespoloną konieczna jest dokładna informacja jakiego rodzaju hałas (natężenie, częstotliwość) będzie obecny w miejscu wbudowania szyby oraz jaki poziom dźwiękochłonności posiada szyba w danym zakresie częstotliwości. Na tej podstawie można dokonać analizy widma dźwięku i dobrać zestaw szybowy tłumiący hałas w pasmach częstotliwości o najwyższym występującym poziomie natężenia, przy uwzględnieniu różnej wrażliwości ucha ludzkiego.
Aby jednoznacznie określić poziom dźwiękochłonności szyb konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych. Badania takie powinny być przeprowadzone w renomowanych instytutach badawczych zapewniających spełnienie wszystkich warunków stawianych przez normy przedmiotowe. Firmy produkujące okna, wykonujące fasady oraz ścianki działowe powinny otrzymać od dostawcy szkła dokumenty potwierdzające współczynnik Rw [dBA] oraz współczynniki poprawkowe C i Ctr [dBA].
Firma Press-Glas, chcąc zapewnić o najlepszych parametrach produkowanych szyb zespolonych , przeprowadziła badania zestawów szybowych o podwyższonej dźwiękochłonności w instytucie IFT w Rosenheim, uzyskując dla swoich produktów wartości Rw na poziomie 34, 36, 38, 39, 40, 42 i 51 [dBA]. Press-Glas dokonując wyboru szyb zespolonych do badań postawił sobie za cel spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez klientów. Odbiorcy Press-Glas mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej i rozesłanej ankiety.

Głównymi wymogami dodatkowymi, stawianymi przez odbiorców szybom dźwiękochłonnym, były:
  • jak najlepsza ciepłochronność,
  • brak obecności gazów ciężkich, takich jak SF6,
  • ograniczenie szerokości pakietu szybowego.

Press-Glas spełnił wszystkie te wymogi. Szyby poddane badaniom zostały wykonane z użyciem ramki dystansowej 16 mm i wypełnione gazem szlachetnym (argonem),a jedna z użytych szyb posiadała powłokę niskoemisyjną. Jedynie zespolenie charakteryzujące się wskaźnikiem Rw = 51 [dBA] zostało wykonane na bazie ramki 20 mm.

Na podstawie wyników uzyskanych z badań zestawów ciepłochronnych Top-Glas o konstrukcji float 4/16 Argon/Thermofloat 4mm na wsp. U [W/m2K] można zapewnić, iż szyby jednokomorowe, posiadające w swojej konstrukcji ramkę dystansową 16 mm szybę Thermofloat 1,1 o grubości minimalnej 4mm oraz z przestrzeń dystansową wypełnioną argonem posiadają współczynnik U=1,1 W/m2K.
Ze względu na swoje właściwości akustyczne w testowanych zestawach użyto również ochronne szkła warstwowe VSG 44.1; 44.2; 44.4; 66.2 z akustyczną lub zwykłą folią PVB.
Szyby o podwyższonej dźwiękochłonności produkowane przez Press-Glas, są więc produktem atrakcyjnym dla klienta pod wieloma względami:

  • są zestawami ciepłochronnymi o współczynniku U=1,1 W/m2K dla zestawów z ramką dystansową 16mm oraz przybliżonym do 1,1 dla zestawów z ramką dystansową 20 mm, zapewniając tym samym:
  • oszczędność energii cieplnej,
  • niższe koszty ogrzewania,
  • optymalną temperaturę w pomieszczeniu,
  • są zestawami mogącymi czasowo chronić przed włamaniem o klasach wytrzymałości na uderzenie P1A; P2A; P4A w zależności od konstrukcji szyby,
  • nie zawierają w przeciwieństwie do starszych konstrukcji gazu ciężkiego SF6, nie obciążają więc środowiska naturalnego;
  • są zestawami zapewniającymi skuteczną redukcję przenikania promieniowania UV.

Press-Glas posiada świadectwa badań dla wszystkich produkowanych rodzajów zespoleń dźwiękochłonnych. Badania wykonane w instytucie IFT Rosenheim są przeprowadzone zgodnie z wymogami stawianymi szybom zespolonym przez normy EN 20140-3: 1995-01 oraz EN ISO 717-1: 1996-12. Klienci Press-Glas mogą posługiwać się Świadectwami Badań zarówno w Polsce jak i zagranicą, w krajach które jako obowiązujące przyjęły powyżej podane normy.

Budowa i wskaźniki szyb dźwiękochłonnych produkowanych przez Press-Glas, potwierdzonych Świadectwem Badań Instytutu IFT Rosenheim.
Budowa [mm]
T – Thermofloat
Wskaźniki izolacyjności akustycznej
Rw [dBA]
Wskaźniki Izolacyjności Akustycznej przy średnich częstotliwościach oktawowych [Hz] – R [dB]
Współczynnik przenikania ciepła  Ug [W/m2K]
125
250
500
1k
2k
4k
6/16/4T
Argon
34
26
24
31
45
39
44
1,1
8/16/4T
Argon
36
26
24
34
43
44
46
1,1
8.4 (VSG 44.1)/16/6T
Argon
38
26
28
38
45
38
51
1,1
8.8 (VSG 44.2)/16/6T
Argon
39
27
29
39
46
40
52
1,1
9.5 (VSG 44.4)/16/6T
Argon
40
27
32
39
45
41
54
1,1
8.8 (VSG 44.2) Akustic/16/6T
Argon
42
26
30
40
50
47
54
1,1
12.8 (VSG 66.2) Akustic/20/8.8T (VSG 44.2T) Akustic
Argon
51
30
41
48
56
55
62
1,1