Utworzenie spółki zależnej PRESS GLASS NA Inc.

Dnia 14 kwietnia 2016 roku PRESS GLASS SA powołał spółkę zależną PRESS GLASS NA Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, USA.

Spółka córka będzie odpowiedzialna za reprezentowanie marki PRESS GLASS i rozwój sprzedaży na rynku północnoamerykańskim.