Certyfikat CEKAL dla zakładu w Chorwacji

Instytut CEKAL potwierdził odpowiednim dokumentem jakość i zgodność z francuskimi standardami szyb pochodzących z zakładu w Varaždin (Chorwacja). To kolejny certyfikat wzmacniający konkurencyjność odbiorców naszych szyb zespolonych.

W chorwackim zakładzie produkcję prowadzimy od kilku miesięcy. Zgodność wytwarzanych w nim szyb z europejskimi normami (EN 1279-5 i EN 12150-2) potwierdził już Niemiecki Instytut Techniki Okiennej (ift Rosenheim), który wystawił stosowne certyfikaty dla zespolonych szyb izolacyjnych oraz szkła hartowanego typu float. W efekcie mogą być one opatrywane znakami CE.

Również paryski instytut CEKAL zakończył proces badania i certyfikacji produkowanych w Chorwacji szyb zespolonych. Oznacza to, że wyroby te mogą być używane we Francji – wszystkie szyby, które produkujemy zgodnie z wymaganiami instytutu, oznaczane są na ramce dystansowej specjalnym znakiem „CEKAL 789”. Do tej pory analogiczny certyfikat posiadał zakład PRESS GLASS w Radomsku, będący największym centrum przetwórstwa szkła w Europie.

Przeprowadzone dla szyb z fabryki w Varaždin procesy certyfikacji dobrze wpisują się w realizowaną przez nas politykę kontroli jakości oraz wspierania odbiorców. Co warte podkreślenia, dzięki tego typu świadectwom nasi partnerzy biznesowi stają się bardziej konkurencyjni i zyskują łatwiejszy dostęp do poszczególnych rynków.

CEKAL Croatia

Certyfikaty