Produkujemy bezpieczne szyby ornamentowe

Firma Press-Glas przeprowadziła kolejne badania typu na szyby ornamentowe hartowane wg wymagań norm EN-PN 12150-1,2. Badania zostały przeprowadzone w akredytowanym Instytucie Szkła i Ceramiki w Krakowie.

Oferowane szyby hartowane ornamentowe o grubości równej lub większej 4 mm zostały zakwalifikowane do klasy bezpieczeństwa 1/C/3 zgodnie z wymaganiami normy EN-PN 12600.

Uzyskane wyniki zostały uwzględnione w deklaracjach zgodności na te produkty. Prezentowane są na stronie informującej o oznakowaniu CE i potwierdzają najwyższą jakość produkowanych szyb:

Zobacz informacje o oznakowaniu CE i deklaracje zgodności.

1671