Plan połączenia transgranicznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 27 sierpnia 2021 r. został uzgodniony wspólny plan połączenia transgranicznego pomiędzy zarządami spółek: Press Glass SA (spółka przejmująca) a AMG S.à.r.l. (spółka przejmowana).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Plan połączenia transgranicznego”.