Firma Press Glass jako pierwsza w branży ze znakiem CE dla szkła giętego cylindrycznie

Szanowni Państwo,
Z dumą informujemy, że nasza firma jako pierwsza w branży, dzięki staraniom działu certyfikacji oraz we współpracy z Zakładem Oceny Technicznej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, opracowała i wydała Europejską Ocenę Techniczną – EOT, czyli udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych dla szkła giętego cylindrycznie, zgodnie ze stosownym Europejskim Dokumentem Oceny – EDO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 każdy wyrób budowlany, dla którego istnieje norma zharmonizowana, powinien być oznakowany znakiem CE. Wyrób, dla którego norma zharmonizowana nie została opracowana, bądź taki, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, wymagają opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny, na podstawie którego opracowuje się Europejską Ocenę Techniczną.

Jak dotąd, szkło gięte cylindryczne nie posiadało opracowanej normy zharmonizowanej, w związku z czym było ono dopuszczane warunkowo do użytkowania w konkretnym obiekcie. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na te produkty, Press Glass podjął kroki w celu umożliwienia oceny i oznakowania szyb giętych cylindrycznie zgodnie z regulacjami UE. W wyniku współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) opracowano Europejski Dokument Oceny, a na jego bazie została opracowana, a w dniu 19 maja 2023 roku oficjalnie wydana, Europejska Ocena Techniczna nr 20/1043.

„W pierwszej kolejności należało opracować EDO. Proces ten jest długotrwały, choćby ze względu na to, że składa się z kilku etapów, min. opracowanie dokumentu, konsultacji na szczeblu europejskich jednostek technicznych aż po konsultacje i ostateczną akceptację przez Komisję Europejską. Dopiero na podstawie zatwierdzonego EDO można przystąpić do prac nad ETA. Tutaj kluczowym elementem jest wykonanie Wstępnych Badań Typu (ang. Initial Type Tests / ITT) oraz badań właściwości użytkowych dla każdego typu wyrobu. Ze względu na dosyć szeroki zakres typów wyrobów jaki oferujemy, wymagało to zaplanowania, wyprodukowania i przebadania bardzo dużej ilości prób, ale ostatecznie udało się. Opracowanie każdego z dokumentów (EDO i następnie ETA) zajęło około 2 lat. W tym miejscu należą się podziękowania dla Sieci Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie za doskonałą współpracę” – powiedział Tomasz Ślusarek z działu certyfikacji i badań w Press Glass.

W chwili obecnej w kontekście oceny właściwości użytkowych szkła giętego cylindrycznie posiadany przez nas EOT jest unikalnym dokumentem. Potwierdza on przeprowadzoną przez Press Glass – w akredytowanych, niezależnych laboratoriach badawczych – ocenę właściwości użytkowych szkła giętego cylindrycznie hartowanego i szkła giętego cylindrycznie warstwowego, wg metodyki wskazanej w odpowiednim EDO.

„Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać wysokiej jakości produkty, których jakość jest potwierdzona odpowiednią dokumentacją techniczną w zgodzie z wymaganiami rynku europejskiego. Zgodnie z misją firmy stawiamy mocno na nowoczesne technologie, wiedzę i rozwój. Uzyskana przez nas Europejska Aprobata Techniczna (ETA) dla szkła giętego cylindrycznie jest potwierdzeniem, że mamy know-how jak produkować szkło gięte cylindrycznie, które spełnia standardy techniczne i bezpieczeństwa określone przez UE. ETA daje nam ogromną przewagę rynkową – dokument ten uprawnia Press Glass do stosowania oznakowania CE na szkle giętym cylindrycznie. Znak CE potwierdza, że szkło gięte cylindrycznie wyprodukowane w zakładach Press Glass spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa” – powiedział Tomasz Ślusarek z działu certyfikacji i badań w Press Glass.

Wydana dla Press Glass EOT poświadcza, że obecnie jesteśmy jedyną firmą w Europie, upoważnioną do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych dla szyb giętych cylindrycznie, hartowanych i laminowanych w zgodzie ze wspomnianym już rozporządzeniem 305/2011. To unikalne osiągnięcie pozwala nam na znakowanie naszych produktów europejskim znakiem CE w jedyny możliwy sposób dla tej grupy produktów, potwierdzając tym samym ich zarówno wysoką jakość, jak i spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

OZNAKOWANIE „CE” PRODUKTU – DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Oznakowanie CE niesie ze sobą znaczącą wartość dodaną w postaci gwarancji, że wszystkie państwa obszaru EOG muszą zezwolić na sprzedaż wyrobów budowlanych noszących to oznakowanie. Innymi słowy, oznacza to, że organy publiczne nie mogą domagać się jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń ani certyfikatów, a tym bardziej dodatkowych badań. W związku z tym, producenci lub dystrybutorzy takich wyrobów, mogą go oferować w dowolnym państwie na europejskim rynku wewnętrznym, w oparciu o tę samą dokumentację. Szkło produkowane przez Press Glass, w oparciu o ETA 20/1043 możemy również z pełną odpowiedzialnością nazywać bezpiecznym szkłem giętym hartowanym i bezpiecznym szkłem giętym warstwowym, czego wyrazem jest odpowiednia klasyfikacja przedstawiona w deklaracji właściwości użytkowych.