Rozpoczęcie produkcji w zakładzie Press Glass UAB w Kownie

W dniu 21 września 2022 r. została zrealizowana pierwsza dostawa szyb zespolonych z zakładu produkcyjnego Press Glass UAB w Kownie (Litwa). Najnowszy i najnowocześniejszy zakład w grupie Press Glass będzie obsługiwał producentów stolarki okiennej i drzwiowej z regionu skandynawskiego i krajów bałtyckich.

Założona w 2021 roku spółka Press Glass UAB z siedzibą w Kownie jest spółką zależną Press Glass Holding SA. Nowy zakład Press Glass Holding SA o powierzchni blisko 27 000 m2 został zbudowany w 18 miesięcy na terenie Kowieńskiej Strefy Ekonomicznej, która jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych na Litwie.

Zakład produkcyjny w Kownie cechuje się bardzo wysokim poziomem automatyzacji, jest to również najbardziej „zielony” zakład w grupie Press Glass. Na dachu zakładu będzie funkcjonować instalacja fotowoltaiczna składająca się z 4 400 paneli o mocy 1.72 MWp. Dodatkowo firma Press Glass podpisała 10-letni kontrakt na dostawę energii elektrycznej opartej w głównej mierze na energii odnawialnej pochodzącej z dedykowanej farmy wiatrowej.

Zakład Press Glass UAB w Kownie osiągnie pełną zdolność produkcyjną w 2023 roku. Szacowana wydajność produkcji wyniesie około 1,5 mln m2 szyb jedno- i dwukomorowych rocznie.

Firma Press Glass jest wiodącym producentem szyb zespolonych w Europie. Obecnie Press Glass posiada 15 zakładów produkcyjnych, które są zlokalizowane w Polsce, Chorwacji, na Litwie, Wielkiej Brytanii. Firma posiada również dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych.

Więcej o Press Glass – www.pressglass.com