REKLAMA W ZWIĄZKU Z PROMOCJĄ ZESPOLENIA TOP-GLAS U=1,1

Źródło: Miesięcznik „ŚWIAT SZKŁA” nr 3(19) marzec – 1999
Kwartalnik „OKNO” nr 2(17) kwiecień – 1999