Przejrzystość i odpowiedzialność za środowisko. Press Glass w bazie CDP

Zrównoważony rozwój oraz transparentność i odpowiedzialność środowiskowa to wartości, które mają dla nas istotne znaczenie w prowadzonej działalności. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na raportowanie środowiskowe według najlepszych standardów światowych. W międzynarodowej bazie CDP, która uwzględnia np. informacje nt. emisji gazów cieplarnianych, od 26 lipca 2021 r.  znajdują się także dane dotyczące Press Glass SA.

CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) to międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, która pomaga firmom, miastom i państwom identyfikować ich wpływ na środowisko naturalne. Głównymi celami CDP są poprawa sprawozdawczości środowiskowej, usprawnienie zarządzania ryzykiem oraz umożliwienie potencjalnym dostawcom i klientom wglądu w działania prowadzone przez dany podmiot na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od 2002 r. ponad 9,6 tys. firm ujawniło poprzez bazę CDP informacje środowiskowe dotyczące swojej działalności. Wśród tych przedsiębiorstw znajdują się np. AGC Inc., Saint-Gobain i Velux. W praktyce CDP ułatwia analizowanie ryzyka emisyjnego, co jest możliwe dzięki większej dokładności i transparentności danych dotyczących gazów cieplarnianych.

Procedura dołączenia do bazy CDP opiera się na wypełnieniu specjalnego kwestionariusza, w ramach którego gromadzone są informacje nt. danego przedsiębiorstwa, emisji oraz podjętych inicjatyw środowiskowych i działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki.

Dogłębna analiza danych i aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju pozwoliła na obliczenie tzw. śladu węglowego, czyli sumy emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przez zakłady Press Glass SA w Polsce. Zebrane informacje wykorzystano do kalkulacji danych w bazie CDP, a jednocześnie będą one też elementem powstającego raportu zrównoważonego rozwoju.

Co ważne, kwestionariusz ma charakter niepubliczny, dlatego wgląd do szczegółowych danych uzyskać mogą tylko zainteresowani klienci.

Szczegółowe informacje nt. CDP można znaleźć tutaj.