Press Glass SA w Klubie Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

4 listopada br. firma Press Glass SA przystąpiła do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ​​​​​​​Współpraca SGH i Press Glass ma na celu działanie na rzecz wymiany doświadczeń i kształcenia studentów, w tym w wymiarze praktycznym.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku. Jest to wspólna inicjatywa polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ówczesnych władz SGH z panią rektor Janiną Jóźwiak na czele. Współpraca uczelni z biznesem daje początek innowacyjnym projektom w zakresie m.in. edukacji i nauki czy też projektów społecznych. Członkostwo w Klubie to także promocja biznesu w środowisku naukowym jak i realny wpływ na jakość kształcenia w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami rynku.

Podczas oficjalnej uroczystości przystąpienia do grona partnerów SGH, obie strony podkreślały jak ważna jest obecnie współpraca środowisk naukowych z przedsiębiorcami.

Arkadiusz Muś, prezes Press Glass SA, podkreślił, że w obliczu ogromnego postępu technologicznego trzeba już dziś zadbać o najlepsze kształcenie przyszłej kadry menadżerskiej.

– „W ostatnich 30-40 latach postęp w technologii, w rozwoju medycyny, nauki był tak ogromny, że przez następnych 30 lat trzeba wykształcić nowych specjalistów. Sukces będą odnosiły nie te państwa, które mają surowce czy tanią siłę roboczą, lecz te, które mają świetnie wykształconą kadrę menadżerską. To jest dla nas w tej chwili najważniejsza rzecz, dlatego rozpoczęliśmy współpracę z SGH. Widzimy, że kooperacja między biznesem a uczelniami, biznesem a nauką będzie miała kolosalną przyszłość i szanse na to, żeby polskie firmy odgrywały coraz większą rolę na rynkach”, – mówi Arkadiusz Muś.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak serdecznie przywitał nowego Partnera w Klubie Szkoły Głównej Handlowej.

– „Mamy nadzieję, że 30-letnia obecność Press Glass na rynku i doświadczenie w kontaktach z odbiorcami z różnych stron świata, wniesie znaczący wkład w proces kształtowania nowych liderów, zwłaszcza, że podobnie jak SGH nasz nowy partner w Klubie wyznaje zasadę budowania organizacji w oparciu o kodeks postępowania i największą jej siłę, czyli ludzi”, – mówi rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Zdjęcia: Archiwum SGH

Do Klubu Partnerów SGH przystąpił Press Glass