PREMIUM EDGE

PREMIUM EDGE to ekologiczne rozwiązanie szczelnie zamykające cały obwód szyby, chroniące najlepiej przed utratą ciepła z pomieszczeń i hałasem z zewnątrz.

Konstrukcja

PREMIUM EDGE powstała przy współpracy z firmą Edgetech. Bazuje na metodzie trójstopniowego uszczelnienia przy użyciu ramki Super Spacer, restrykcyjnej kontroli jakości, najlepszych komponentach uszczelniających oraz sprawdzonych automatycznych liniach firmy Lisec do nakładania ramki.

Zalety

Trwałość

[image align=”right” img=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_rys_1_250.jpg” url=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_rys_1_d.jpg” rounded=”all” alt=”PREMIUM EDGE – zalety” /]Metoda trójstopniowego uszczelnienia jest kluczem zwiększonej trwałości. Technologia wykonania PREMIUM EDGE zapewnia uszczelnienie wstępne w postaci kleju akrylowego oraz uszczelnienie główne i zewnętrzne.

Melt Stop Najpierw klej akrylowy szybko mocuje ramkę do szkła. Uniemożliwia to przemieszczanie się ramki w trakcie produkcji oraz zabezpiecza przed przenikaniem uszczelnienia głównego i wtórnego do wnętrza szyby, zwiększając estetykę uszczelnienia.

Uszczelnienie główne wraz z przodującą w swojej kategorii ramką dystansową Super Spacer T-Spacer Premium Plus stanowią najważniejszą barierę przed wnikaniem wilgoci do wnętrza szyby i ucieczką gazu.
Argon Stop H2O Stop
Nakładane automatycznie, ciągłe na bokach i w narożnikach, szczelnie zamykają cały obwód szyby.
Uszczelnienie zewnętrzne stabilizuje i wzmacnia połączenie oraz chroni je przed bezpośrednimi czynnikami pogodowymi i mechanicznymi.
Doskonała elastyczność pianki silikonowej, z której wykonana jest ramka dystansowa, w zakresie temperatur od –40 do +120 oC, gwarantuje stabilność uszczelnienia we wszystkich warunkach pogodowych podczas pracy szyby w oknie lub fasadzie.

Wide Temp Range

Z powodu zmian temperatury materiały, z których wykonana jest szyba zespolona, minimalnie zmieniają swoje wymiary. [image align=”left” img=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_zmiana_temperatury1.jpg” url=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_zmiana_temperatury1_d.jpg” rounded=”all” alt=”PREMIUM EDGE – zmiana temperatury” /]Zmianę tą charakteryzuje wsp. rozszerzalności liniowej i jest on inny dla każdego rodzaju materiału. Z tego powodu na krawędzi szyby zespolonej, gdzie połączone są ze sobą szkło i ramka dystansowa, może dojść do nadmiernego rozciągania lub ściskania mas uszczelniających. Może powodować to z czasem osłabienie przyczepności uszczelniaczy do szkła oraz ramki i zmniejszyć szczelność szyb zespolonych.

[image align=”left” img=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_zmiana_cisnienia.jpg” url=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_zmiana_cisnienia_d.jpg” rounded=”all” alt=”PREMIUM EDGE – zmiana ciśnienia” /]W szybach z ramkami wykonanymi z materiałów sztywnych, zjawisko to ma większy wpływ na trwałość krawędzi. Występuje różnica w zmianie wymiaru ramki i szyby Δl.

Elastyczna ramka Super Spacer dostosowuje swój kształt do zmian wymiarów szyb. dzięki temu Δl=0.

Właściwości ramki pozwalają też na bezpieczne przenoszenie poprzecznych sił rozciągających i ściskających szyby pod wpływem zmian temperatury i ciśnienia.

Estetyka krawędzi

[image align=”right” img=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_estetyka_krawedzi.jpg” url=”https://www.pressglass.com/wp-content/uploads/2011/11/Premium_Edge_estetyka_krawedzi_d.jpg” rounded=”all” alt=”PREMIUM EDGE – estetyka krawędzi” /]Automatyczna metoda nakładania ramki na szybę stosowana przez Press-Glas w PREMIUM EDGE pozwala na idealnie proste i równoległe ułożenie jej.
Ramka Super Spacer jest odporna na zmianę koloru powierzchni i degradację pod wpływem promieniowania UV – pozytywnie przeszła testy wg normy EN 1279-6.UV Resist

Ochrona przed zimnem i hałasem

PREMIUM EDGE jest najlepszym rozwiązaniem z użyciem ramki dystansowej pod względem cieplnym i akustycznym. Kluczem jest zastosowanie warstw uszczelnienia o odpowiedniej konsystencji i grubości oraz ramki Super Spacer. Ramka wykonana jest z porowatej pianki silikonowej o strukturze podobnej do materiałów stosowanych w celu wygłuszania lub ocieplania pomieszczeń. Sito molekularne osuszające powietrze w szybie zespolonej jest zawarte w piance. Dzięki temu nie tworzy się efekt grzechotki pod wpływem wibracji sita w ramce dystansowej, tak jak w przypadku ramek wypełnionych sitem w postaci granulatu.

Użycie szyb zespolonych z PREMIUM EDGE umożliwia polepszenie izolacyjności akustycznej okna nawet o 2 dB.

Rw 2dB

Badania porównawcze wykonane przez IFT Rosenheim, wykazały, że krawędź okna referencyjnego z ramką Super Spacer charakteryzuje się najniższym wsp. Psi ze sprawdzanych rozwiązań*. Daje to możliwość obniżenia wsp. Uw nawet 0,2 W/m2K w stosunku do rozwiązania z ramką aluminiową.

Uw 0_2

Dzięki temu jeszcze bardziej zostaje zminimalizowana możliwość wystąpienia wyroszenia pary wodnej i zagrzybienia krawędzi styku profilu okna z szybą.

Condensation Stop

Współczynnik Psi dla typowych okien wg*
Konstrukcja szyby Rodzaj profilu ramy Super Spacer Thermo-TGI
Ug=1,1 4/16/4T Ar Drewno 0,031 0,044
Ug=0,7 4T/12/4/12/4T Ar Drewno 0,029 0,043
Ug=1,1 4/16/4T Ar PVC 0,033 0,044
Ug=0,7 4T/12/4/12/4T Ar PVC 0,031 0,041
Ug=1,1 4/16/4T Ar Aluminium 0,037 0,056
Ug=0,7 4T/12/4/12/4T Ar Aluminium 0,031 0,051

*lft-Guideline WA-08

 

Zastosowanie

PREMIUM EDGE może być zastosowane z wszystkimi rodzajami szyb bazowych i spełnia wymagania kwalifikujące do stosowania w szybach okiennych i szkleniu fasadowym.
Ze względu na zachowanie najlepszych parametrów akustycznych i cieplnych Press-Glas nie dopuszcza montowania szprosów wewnętrznych w szybach z PREMIUM EDGE.

Oferta

Dostępne szerokości [mm] 12,16
Dostępne kolory czarny, szary
Pobierz ulotkę PREMIUM EDGE w formacie PDF.