Polsko-chorwackie biegi ze wsparciem dla dwóch stowarzyszeń w Varaždinie

W niedzielę (17 września br.) na placu Kapucyńskim w Varaždin (Chorwacja) pracownicy PRESS GLASS z Chorwacji i Polski wzięli udział – w ramach akcji „Biegamy i wspieramy” – w dwóch biegach: 23. Varaždinskim Półmaratonie oraz biegu na dystansie 5 km. W zawodach wzięło udział łącznie 57 pracowników, w tym 25 z PRESS GLASS d.o.o. oraz 32 z PRESS GLASS SA.

To już nasz drugi wspólny polsko-chorwacki bieg w barwach akcji „Biegamy i wspieramy”. Cieszę się, że dzięki tej akcji możemy wspólnie wspierać potrzebujących, a jednocześnie realizować swoje sportowe pasje. W tym roku udało się wybiegać ponad 12 tys. kun chorwackich. Pieniądze pragniemy rozdzielić po równo dla podopiecznych dwóch stowarzyszeń, które działają na rzecz niepełnosprawnych dzieci – URID i Uz tebe sam z Varaždin” – tłumaczy Zrinka Čić, lokalny koordynator kampanii.

Stowarzyszenie na rzecz Wczesnej Interwencji w Okręgu Varaždin (URID) jest organizacją zrzeszającą ekspertów ds. profilaktyki edukacyjnej i logopedii, która zapewnia leczenie oraz indywidualne rehabilitacje edukacyjne i logopedyczne dla dzieci z problemami neurologicznymi i wadami rozwojowymi. Pod opieką stowarzyszenia znajduje się 140 dzieci, w tym 73 dzieci z zaburzeniami autyzmu, ADHD, CP i trudnościami z mową.

Stowarzyszenie Poradnictwa – Razem z Tobą powstało z inicjatywy rodziców dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa i West, PUP, ADHD i innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Organizacja ta zajmuje się doradztwem, edukacją, promocją rozwoju oraz działaniami na rzecz poprawy psychoruchowych zdolności dzieci.

Zasady wsparcia udzielanego przez PRESS GLASS są w Chorwacji analogiczne do tych obowiązujących w Polsce. Za każdego uczestnika, który ukończył bieg jako część drużyny „Biegamy i wspieramy”, PRESS GLASS d.o.o. wpłaciło na wybrany cel charytatywny określoną kwotę – większą za bieg na dystansie 21,1 km oraz odpowiednio mniejszą za bieg na 5 km. Na szczytne cele firma przekazała również równowartość opłat startowych, które zostały wcześniej indywidualnie wpłacone przez biegnących.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli wspierać biegnących i naszą akcję! Do zobaczenia w przyszłym roku.

FB.com/biegamyiwspieramy

Biegamy i wspieramy

Pinterest