Nowe zespolenia dźwiękochłonne 37, 42 i 46 dB

Aby zapewnić całkowitą wiarygodność wyniku oraz umożliwić wykorzystanie dokumentów w całej Europie, również tym razem badania przeprowadzono w renomowanym instytucie IFT w Rosenheim.

Budowa i wskaźniki nowych konstrukcji szyb dźwiękochłonnych.

 

Budowa [mm] Wypeł-nienie gazem Wskaźniki izolacyjności akustycznej Rw [dB] C
[dB]
Ctr
[dB]
Wskaźnik izolacyjności akustycznej przy średnich częstotliwościach oktawowych [Hz][dB] Ug [W/m2K]
T-Thermofloat 125 250 500 1k 2k 4k wg EN 673
8/20/4T
Argon 37 -2 -6 24 26 34 43 45 47 1,1
10/24/8.8T (VSG 44.2)
Argon 42 -1 -4 30 35 42 42 44 61 1,2
9.5 (VSG 44.4)/20/8.8T (VSG 44.2T)Akustic
Argon
46
-3
-7
29 36
43
49 52 59 1,1

Obecnie oferta firmy obejmuje już ponad 30 typów szyb dźwiękochłonnych. Zapewniają one ważoną izolacyjność dźwiękową w zakresie od 31 do 51 dBA.

Lista wszystkich oferowanych typów zespoleń

Lista certyfikatów potwierdzających deklarowaną izolacyjność dźwiękową