Nowe wydanie Normy Zakładowej PRESS GLASS

Na naszej stronie internetowej jest już dostępne nowe wydanie Normy Zakładowej PRESS GLASS. Dokument może być przydatny wszystkim tym, którzy poszukują najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań norm europejskich dla szkła stosowanego w budownictwie.

Zmiany w naszej Normie Zakładowej są związane przede wszystkim z aktualizacją normy PN-EN 1279 („Szkło w budownictwie – Szyby zespolone izolacyjne”), która ukazała się w roku 2018, a w 2020 stała się jej jedyną obowiązującą wersją. Główne zmiany dotyczą wytycznych do oceny wizualnej szyb zespolonych. W zakres normy włączone zostały również szyby zespolone gięte.

Wyżej wspomniane zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualnym, siódmym wydaniu Normy Zakładowej PRESS GLASS. Ponadto prezentujemy tam również informacje nt. naszych możliwości w zakresie produkcji szkła piaskowanego oraz giętego. Całość dokumentu zyskała nowy układ oraz atrakcyjną szatę graficzną.

Norma Zakładowa PRESS GLASS

 

red. Tomasz Ślusarek, Robert Mokwa