Nowa norma zakładowa

Na naszej stronie internetowej jest już dostępna nowa wersja normy zakładowej, obowiązującej w zakładach w Polsce i Chorwacji. W dokumencie można znaleźć m.in. szczegółowe i aktualne informacje nt. badań, kontroli oraz wymagań dotyczących produkowanych przez nas szyb.

W porównaniu do poprzedniej wersji norma została zaktualizowana zgodnie m.in. z najnowszymi wytycznymi i standardami unijnymi. Składający się z dwóch głównych części – odnoszących się do szyb zespolonych i szyb specjalnych – dokument uzupełniliśmy również o dokładne informacje związane z obecnymi możliwościami produkcyjnymi naszych zakładów.

Nowa norma zakładowa ma także bardziej kompleksowy charakter niż wcześniejsza wersja dokumentu. Przykładowo, zainteresowane osoby mogą w każdej chwili sprawdzić, w jaki sposób prowadzimy działania badawczo-kontrolne dotyczące poszczególnych rodzajów szyb.

Całość została zredagowana w przejrzysty sposób, dzięki czemu odnalezienie potrzebnych informacji nie powinno sprawiać żadnych problemów. Dodatkowym uzupełnieniem są materiały graficzne (m.in. fotografie i rysunki techniczne).

Norma zakładowa