NOMINACJA W VIII EDYCJI KONKURSU

Press-Glas otrzymał nominację w VIII Edycji Konkursu „Teraz Polska” zgłaszając do konkursu zespolenie Top-Glas.

NOMINACJA W VIII EDYCJI KONKURSU