Lista 2000 Polskie przedsiębiorstwa

W kolejnej edycji listy największych przedsiębiorstw w Polsce, opracowanej przez dziennik Rzeczpospolita na podstawie danych za rok 2004, Press-Glas potwierdził przynależność do grupy najbardziej znaczących przedsiębiorstw w Polsce i pozycję lidera w branży przetwórstwa szkła budowlanego.

Najważniejszymi parametrami na podstawie których zostały sklasyfikowane firmy były: przychody ze sprzedaży, dynamika przychodów, wynik operacyjny i wynik netto.

» Zobacz fragmenty listy w formacie PDF