Kuloodporne szyby zespolone z certyfikatem stałości

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) wydał certyfikat stałości właściwości użytkowych dla produkowanych przez nas kuloodpornych szyb zespolonych. Dokument jest formalnym potwierdzeniem jakości tego typu szyb.

Działający w Polsce od ponad 60 lat ICiMB to państwowa jednostka badawcza i wdrożeniowa, która zajmuje się kwestiami dotyczącymi ceramiki, szkła oraz materiałów budowlanych. Wydany przez instytut certyfikat potwierdza, że produkowane w naszych zakładach kuloodporne szyby zespolone spełniają wszystkie wymagania europejskiej normy PN-EN 1279-5:2005+A2:2011.

Certyfikaty