Fundacja FOR i PRESS GLASS zacieśniają partnerstwo

Założona przez prof. Leszka Balcerowicza fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zacieśnia współpracę z polską firmą PRESS GLASS, największym w Europie niezależnym producentem szyb. Dzięki wsparciu, udzielanemu teraz w ramach strategicznego partnerstwa, fundacja będzie mogła kontynuować prowadzone dotychczas działania i realizować całkiem nowe projekty.

Głównym celem powstałej w 2007 r. fundacji FOR jest „zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi”. Organizacja opiera swoją działalność na pełnej jawności i apolityczności, niezależnie od układów politycznych formułuje diagnozy dotyczące warunków efektywnego wzrostu gospodarczego.

Prezentowana przez prof. Balcerowicza i jego fundację wizja jest nam bliska. Podobnie uważamy, iż bez oparcia na liberalnych, wolnorynkowych fundamentach polskie państwo może mieć poważne problemy z osiągnięciem szybkiego, i zarazem stabilnego, poziomu wzrostu gospodarczego. Bez przejrzystego systemu polskie firmy będą miały ograniczone możliwości rozwoju, który jest konieczny także do poprawy stopy życiowej mieszkańców kraju. Dlatego już od 2008 r. wspieramy działalność FOR” – mówi kierownik ds. promocji w firmie PRESS GLASS, Gerard Plaze.

Najważniejszymi polami aktywności FOR są mobilizacja obywateli do aktywności i działalność edukacyjno-informacyjna. W szerszej świadomości społecznej fundacja zaistniała po umieszczeniu w Warszawie liczników długu publicznego, które pokazują aktualny stopień zadłużenia kraju – zarówno jawnego, jak i ukrytego.

Wśród prowadzonych przez FOR projektów znajdują się m.in. „Komiksy ekonomiczne”, przedstawiające w atrakcyjnej formie ważne zagadnienia gospodarcze, oraz eksperckie „Więcej wolności”, „Mniej fiskalizmu”, „Własność, wolność, konkurencja” , w ramach których publikowane są specjalistyczne raporty i analizy.

Równie ważnym elementem jej działalności są merytoryczne publikacje książkowe. Pod patronatem FOR wydane zostało do tej pory już kilka książek. Jest wśród nich m.in. „Odkrywając wolność”, czyli zbiór tekstów wolnościowych myślicieli. Wyboru treści dokonał prof. Balcerowicz, a sama książka – mająca ponad 1000 stron – wydana została w dużym nakładzie i w stosunkowo niskiej cenie dzięki wsparciu finansowemu Arkadiusza Musia, właściciela PRESS GLASS. Niedawno na półki księgarń trafił natomiast – opublikowany po raz pierwszy w języku polskim – „Lewicowy faszyzm” Jonaha Goldberga.

Szczegółowe informacje nt. bieżącej działalności fundacji FOR można znaleźć pod adresem www.for.org.pl.