FASADA NA MIARĘ XXI WIEKU

Nowoczesna architektura nie może obejść się bez jednego z najciekawszych materiałów, jakim jest szkło. Panujący trend do przezroczystych rozwiązań architektonicznych wymusza użycia coraz to większej ilości i rozmaitości szkła. Dążenie architektów do stworzenia wizualnego wrażenia całkowicie oszklonej elewacji budynku stało się możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych szczeliw silikonowych. Mocowanie tafli szklanej do konstrukcji nośnej budynku może się odbywać za pomocą dwóch podstawowych metod: bezpośrednio przykleja się elementy szklane do ramy aluminiowej za pomocą specjalnego kleju silikonowego lub mocuje mechanicznie za pomocą śrub wprowadzonych w specjalnie zaprojektowane otwory w szkle. Szklenie strukturalne z zastosowaniem konstrukcyjnego kleju silikonowego polega na przyklejeniu z dwóch lub z czterech stron szyby zespolonej lub tafli szkła do ramy aluminiowej.

System dwustronny (rys. 1) charakteryzuje się tym, że obciążenia statyczne są przenoszone na konstrukcję nośną tylko przez połączenia mechaniczne (np. ramy), natomiast obciążenia dynamiczne są przenoszone zarówno przez połączenia silikonowe, jak i mechaniczne. W systemie tym dwa boki panelu elewacyjnego są klejone do ramy, a pozostałe mocowane mechanicznie.

W systemie czterostronnym (rys. 2) panel szklany jest przyklejony do ramy aluminiowej na całym obrzeżu. W tym przypadku obciążenia statyczne i dynamiczne są przenoszone na konstrukcję nośną wyłącznie przez konstrukcyjny klej silikonowy. W wyżej wymienionych systemach strukturalnych mogą występować mechaniczne zabezpieczenia szyby w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa spadnięcia szyby w przypadku uszkodzenia spoiny. W praktyce jednak odmiany systemów strukturalnych przenikają się, zacierając jasne podziały teoretyczne. Stosowanym w szkleniu strukturalnym klejom silikonowym stawiane są rygorystyczne wymagania wytrzymałości i trwałości, gdyż złącza silikonowe muszą wytrzymać nie tylko ciężar szkła, ale również obciążenie wiatrem, zmiany klimatyczne, promieniowanie UV czy drgania podłoża wywołane ruchem ulicznym. Końcowe uszczelnienia fasady budynku przed wpływami atmosferycznymi dokonuje się specjalnymi szczeliwami silikonowymi, których parametry są zbliżone do właściwości silikonów konstrukcyjnych. W systemie klejeń strukturalnych możemy zastosować szkło bezbarwne, niskoemisyjne, przeciwsłoneczne absorpcyjne i refleksyjne, jak również kombinację tych szkieł. Należy pamiętać, że szkło użyte na fasadzie musi być hartowane, celem wyeliminowania pęknięć termicznych, jakie mogą powstać w szkle elewacyjnym narażonym na intensywne działanie promieniowania słonecznego. Technologia szklenia strukturalnego wymaga niezwykle starannego wykonawstwa. Skutki nieprawidłowo przyklejonego szkła ujawniają się już po kilku latach. Są one trudne do usunięcia (o ile w ogóle możliwe) i bardzo kosztowne, a koszty napraw zazwyczaj ponosi inwestor. Wybierając wykonawcę klejenia konstrukcyjnego, inwestor powinien powierzyć prace rzetelnym i wyspecjalizowanym firmom o ugruntowanej pozycji na rynku. Firma Press -Glas jest licencjonowanym wykonawcą, z wdrożonym systemem ISO 9002, klejeń strukturalnych na bazie silikonów firmy Dow Corning.

Drugim podstawowym sposobem zamocowania tafli szklanej do konstrukcji nośnej budynku jest system mocowania punktowego, polegający na mocowaniu szyb za pośrednictwem elementów stalowych łączących oszklenie z konstrukcją nośną ściany. Tafle szkła są mocowane mechanicznie do konstrukcji nośnej budynku za pomocą specjalnych sworzni (śrub) wprowadzonych w oszklenie przez odpowiednio zaprojektowane otwory. 1- szkło hartowane, 2- szkło hartowane i żywicowane, 3- silikon konstrukcyjny, 4- sworzeń (śruba), 5- krzyżak. W tym systemie wewnętrzna szyba elewacji jest przytwierdzona do konstrukcji nośnej fasady za pomocą śruby, a zewnętrzna przyklejona na obwodzie silikonem konstrukcyjnym. Śruba działa jako wspornik mechaniczny mocujący panel elewacyjny do konstrukcji nośnej połączonej ze szkieletem budynku. System ten pozwala na stworzenie elewacji budynku jako jednolitej, nie zakłóconej elementami konstrukcyjnymi, płaszczyzny szklanej. W systemie tym nie występuje bezpośredni kontakt szkła i metalu, zapobiega temu zastosowanie odpowiednich uszczelek. Końcowe uszczelnienia szyb przed wpływem warunków atmosferycznych, jak również połączenia szyb i śrub, dokonuje się szczeliwami silikonowymi o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Szczeliwa te muszą wykazywać pełną odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego. Zastosowane do uszczelnienia szyb na fasadzie szczeliwo silikonowe dodatkowo zwiększa sztywność elewacji. Brak ograniczeń w wysokości szklonych obiektów, a także praktycznie nieograniczone możliwości projektowania różnych rozwiązań architektonicznych jest możliwy dzięki bezpośredniemu montażowi tafli szklanych do konstrukcji wsporczej. W systemie tym, podobnie jak w szkleniu strukturalnym, może być użyte szkło bezbarwne, niskoemisyjne, przeciwsłoneczne absorpcyjne i refleksyjne, jak również kombinacja tych szkieł. Zasadą jest, że stosowane szkło na fasadę również musi być hartowane celem wyeliminowania pęknięć termicznych. Firma Press – Glas jest producentem szyb zespolonych dla systemu mocowań punktowych opracowanego przez firmę AMPOL INTERNATIONAL.

Pobierz artykuł w formacie PDF »