500 największych firm wg Gazety Giełdy – Parkiet

Wg danych uzyskanych przez Gazetę Giełdy Parkiet największe polskie firmy wciąż rosną
w siłę. Wśród tych firm oczywiście znalazła się także Grupa Press-Glas.

Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, kwiecień 2005