133 ljudreducerande glas i PRESS GLASS-erbjudandet

Erbjudandet av Press Glasss ljudreducerande glas har utökats med 13 nya ljudreducerande isolerglas, vars Rw-värden ligger inom intervallet 41-48 dB. De akustiska parametrarna för dessa glasrutor har bekräftats av nödvändiga certifikat som är erkända på den europeiska och nordamerikanska marknaden.

Pos. Konstruktion [mm] Rw [dB] C [dB] Ctr [dB]
1 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/4T 41 -1 -5
2 6,4T (VSG 33.1T) Acoustic/12Ar/4/12Ar/6,4T (VSG 33.1T) Acoustic 43 -2 -6
3 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/16Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 45 -3 -8
4 6,4T (VSG 33.1T)/12Ar/4/12Ar/26,6 Pyrobel 25 46 -2 -6
5 8,4T (VSG 44.1T) Acoustic/12Ar/4/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic 47 -2 -6
6 8,4T (VSG 44.1T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic 47 -2 -6
7 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic 47 -2 -6
8 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 47 -2 -6
9 9,5T (VSG 44.4T)/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 47 -2 -6
10 9,5T (VSG 44.4T)/12Ar/8/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 47 -2 -6
11 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/8/12Ar/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic 48 -2 -7
12 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12Ar/8/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 48 -2 -7
13 10,8T (VSG 55.2T) Acoustic/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic 48 -2 -6

T – Thermofloat (glas med värmeisoleringsbeläggning)
Ar – ädelgas Argon
VSG – laminerat säkerhetsglas
Pyrobel 25 – brandglas, inre

 

För närvarande kan Press Glass erbjuda sina kunder så många som 133 olika olika akustiska glas inom intervallet 31-52 dB.

¨Erbjudandet om Press Glass ljudreducerande glas ökar ständigt av ytterligare enheter. Vi vet hur svårt kan det vara att välja rätt ljudreducerande glas, så vi uppmuntrar våra kunder att använda två dedikerade gratis verktyg: akustisk konfigurator och ljuddämpningssimulator som finns på vår www.pressglass.com hemsida och i PRESS GLASS MOBILE app (för iOS och Android).

Båda verktygen innehåller en fullständig lista över ljudreducerande glas från vårt erbjudande. Konfiguratorn möjliggör snabb kontroll och jämförelse av ljudreducerande glasets akustiska parametrar. Simulatorn möjliggör däremot snabb jämförelse av hörselverkning mellan alla erbjudna ljudreducerande glas. Användningen av dessa två verktyg kommer säkert att underlätta valet av de föredragna ljudreducerande glasrutorna¨, säger Gerard Plaze från Press Glass.

 

AKUSTISK KONFIGURATOR

LJUDDÄMPNINGSSIMULATOR