Group accouting & financial manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy: Nowa Wieś

Group Accouting & Financial Manager

 

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Twoje zadania:

 • prowadzenie polityki rachunkowości w Grupie kapitałowej z uwzględnieniem prawa podatkowego
• sporządzanie ksiąg rachunkowych, raportów oraz sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
• nadzór nad prawidłowością wystawienia, ewidencjonowania i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
• dążenie do optymalizacji i harmonizacji procesów księgowo- finansowych w ramach Grupy kapitałowej
• udział w opracowywaniu biznesplanów oraz prognoz finansowych
• współpraca z bankami i innymi instytucjami rynku finansowego w celu zapewnienia płynności finansowej
• udział w ocenie wyników Grupy kapitałowej, planowaniu i analizie wydatków, wyjaśnianie odchyleń oraz propozycja działań naprawczych
• negocjowanie warunków umów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją
• doradztwo w zakresie najlepszych praktyk z obszaru zarządzania finansami i podatków
• zarządzanie i rozwój podległego zespołu księgowego

 

Nasze oczekiwania:

• wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (preferowany kierunek rachunkowość)
• min 5letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu zagadnień i przepisów rachunkowości- PL GAAP, MSSF, US GAAP, UK GAAP
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
• znajomość pakietu MS Office
• zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia
• gotowość do odbywania podróży służbowych

Z nami zyskasz:
umowę o pracę na pełny etatatrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnegoprywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcęsystem kafeteryjny MyBenefit
realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowychdostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowejuczestnictwo w szkoleniach

szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy


szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie aplikacji:

 

 

W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.