Press Glass z finansowaniem bankowym

Grupa Press Glass 9 czerwca 2021 r. pozyskała finansowanie bankowe w wysokości ok. 1,2 mld zł na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz finansowanie kolejnych inwestycji, tj. budowę dwóch nowych zakładów produkcyjnych – na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii.

Konsorcjum biorące udział w finansowaniu składa się z czterech banków komercyjnych: PKO BP S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank S.A. Jest to jedna z największych transakcji tego typu na rynku w ostatnim czasie.

Nowe finansowanie, pozyskane w znacznej części na dalszy rozwój zagraniczny Grupy, umożliwi utworzenie kolejnych najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych zakładów tego typu w Europie. Dynamiczny plan inwestycyjny pozwoli Grupie utrzymać miano lidera na europejskim rynku szkła okiennego i fasadowego.