Najlepsi na Śląsku w rankingu Rzeczpospolitej

Region Śląski jest jednym z największych w Polsce i zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem wielkości produkcji sprzedanej w przemyśle. W regionie działa ponad 4200 spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Grupa Press-Glas z powodzeniem konkuruje z firmami polskimi jak i posiadającymi znaczący kapitał zagraniczny. W kolejnym rankingu opublikowanym 16 listopada 2004 r. na łamach dziennika Rzeczpospolita przedstawiono wyniki finansowe 240 najlepszych firm.

Grupa Press-Glas SA została sklasyfikowana na 78 pozycji, a należący do Grupy zakład Celt-Glas SA specjalizujący się w produkcji szyb wysoko przetworzonych na 156 pozycji. Jednak pod względem dynamiki sprzedaży osiągając wskaźnik 275 %, Celt-Glas wraz zakładem koncernu Fiat wyraźnie wyprzedza wszystkie sklasyfikowane firmy. Wskaźnik dynamiki sprzedaży większości najlepszych firm waha się bowiem pomiędzy 100 – 150 %.

Ranking:
Najlepsi na Śląsku w rankingu RzeczpospolitejNajlepsi na Śląsku w rankingu Rzeczpospolitej