Kierownik Zakładu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

Kierownik Zakładu

 

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Twoje zadania:

 • nadzór nad funkcjonowaniem podległego zakładu,
 • zapewnienie optymalnego przebiegu procesu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • realizacja celów strategicznych fabryki przy zapewnieniu terminowości oraz jakości,
 • monitorowanie wskaźników funkcjonowania procesów produkcji,
 • doskonalenie procesów produkcji, w celu poprawy efektywności, wydajności oraz jakości,
 • zarządzanie podległym zespołem pracowników, w tym szkolenia i motywowanie pracowników,
 • raportowanie osiąganych wyników,
 • przestrzeganie standardów, procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz w zakresie BHP,
 • kreowanie kultury pracy opartej na wartościach firmy takich jak: szacunek, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie i dyscyplina.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności zarządzanie produkcją lub inne techniczne,
 • co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • znajomość nowoczesnych metod zarządzania (np. Lean Management),
 • umiejętność współpracy na różnych poziomach struktury organizacyjnej tj. planowania i organizacji produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości, zaopatrzenia, transportu itd.
 • zdolność analitycznego myślenia oraz kreatywności,
 • doskonałe umiejętności interpersonalnych,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność adaptacji i elastyczności w działaniu,
 • orientacja na cel, chęć rozwoju i zdobywania wiedzy.

Z nami zyskasz:
umowę o pracę na pełny etatatrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnegoprywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcęsystem kafeteryjny MyBenefit
realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowychdostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowejuczestnictwo w szkoleniach

szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy


szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie aplikacji:

 

 

W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.