Kierownik ds. Produkcyjno – Technologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

Kierownik ds. Produkcyjno – Technologicznych

 

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Twoje zadania:

 • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o plany miesięczne, tygodniowe, dzienne oraz zmianowe,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy w obrębie zmiany lub zmian produkcyjnych,
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych z zachowaniem standardów jakościowych,
 • optymalizowanie procesów produkcyjnych,
 • zapewnienie stosowania procedur oraz standardów funkcjonujących w organizacji,
 • monitoring wskaźników w obszarze produkcji; podejmowanie działań korygujących oraz optymalizujących,
 • raportowanie z realizacji planów produkcyjnych,
 • udział w budowaniu strategii i rozwoju firmy,
 • kreowanie kultury pracy opartej na wartościach firmy takich jak: szacunek, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie i dyscyplina.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe technicznego, preferowanie kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w zarządzaniu procesem produkcyjnym,
 • doświadczenie z procesem produkcji przy użyciu maszyn CNC – atut dodatkowy,
 • wiedza z zakresu metod zarządzania procesami produkcyjnymi oraz jakościowymi – narzędzi Lean Manufacturing,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • zdolności analityczne,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Z nami zyskasz:
umowę o pracę na pełny etatatrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnegoprywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcęsystem kafeteryjny MyBenefit
realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowychdostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowejuczestnictwo w szkoleniach

szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy


szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie aplikacji:

 

 

W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.