Kierownik ds. Produkcyjno – Technologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS GLASS SA

Kierownik ds.

Produkcyjno – Technologicznych
Miejsce pracy: Miętno k. Nowogardu

 

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Z nami będziesz:

 • planować zasoby produkcyjne w oparciu o plany miesięczne, tygodniowe, dzienne oraz zmianowe
 • nadzorować i koordynować pracę w obrębie zmiany lub zmian produkcyjnych
 • nadzorować procesy produkcyjne z zachowaniem standardów jakościowych
 • optymalizować procesy produkcyjne
 • monitorować wskaźniki w obszarze produkcji
 • raportować realizację planów produkcyjnych
 • budować strategię rozwoju firmy
 • kreować kulturę pracy opartą na wartościach firmy takich jak: szacunek, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie i dyscyplina

Pasujesz do nas jeśli:

 • ukończyłeś studia wyższe techniczne, preferowanie kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne
 • posiadasz doświadczenie w pracy w zarządzaniu procesem produkcyjnym
 • posiadasz doświadczenie z procesem produkcji przy użyciu maszyn CNC – atut dodatkowy
 • znasz metody zarządzania procesami produkcyjnymi oraz jakościowymi – narzędzi Lean Manufacturing
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym

Z nami zyskasz:

PRESS GLASS SA
umowę o pracę na pełny etat
PRESS GLASS SA
atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego
PRESS GLASS SA
prywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcę
PRESS GLASS SA
system kafeteryjny MyBenefit
PRESS GLASS SA
realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowych
PRESS GLASS SA
dostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowej
PRESS GLASS SA
szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
PRESS GLASS SA
systemy premiowe
PRESS GLASS SA
Pracownicze Plany Emerytalne
PRESS GLASS SA
pożyczki na preferencyjnych warunkach
PRESS GLASS SA
program prozdrowotny- szczepienia przeciwko grypie
PRESS GLASS SA
nastawienie na rozwój (szkolenia, rekrutacje wewnętrzne)
PRESS GLASS SA
długotrwała współpraca
PRESS GLASS SA
konkursy dla dzieci pracowników
PRESS GLASS SA
coroczne badanie satysfakcji z pracy

Dlaczego My:

PRESS GLASS SA
prywatna firma

z polskim

kapitałem

PRESS GLASS SA
działamy

społecznie

PRESS GLASS SA
dbamy o

środowisko

naturalne

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie aplikacji:

 

 

W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.