Group accounting & financial manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS GLASS SA

Group Accounting

& Financial Manager

Miejsce pracy: Nowa Wieś

 

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.
Z nami będziesz:
 • prowadzić politykę rachunkowości w Grupie kapitałowej z uwzględnieniem prawa podatkowego
 • sporządzać księgi rachunkowe, raporty oraz sprawozdania finansowe na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • nadzorować nad prawidłowością wystawienia, ewidencjonowania i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
 • optymalizować i harmonizować procesy księgowo- finansowych w ramach Grupy kapitałowej
 • opracowywać biznesplany oraz prognozy finansowe
 • współpracować z bankami i innymi instytucjami rynku finansowego w celu zapewnienia płynności finansowej
 • oceniać wyniki Grupy kapitałowej, planować i analizować wydatki, wyjaśniać odchylenia oraz proponować działania naprawcze
 • negocjować warunku umów finansowych oraz nadzorować ich realizację
 • zarządzać podległym zespołem księgowym

Pasujesz do nas jeśli:

 • ukończyłeś studia wyższe o profilu ekonomicznym (preferowany kierunek rachunkowość)
 • posiadasz min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znasz zagadnienia i przepisy z zakresu rachunkowości- PL GAAP, MSSF, US GAAP, UK GAAP
 • znasz język angielski na poziomie bardzo dobrym
 • jesteś gotów odbywać podróże służbowe
Z nami zyskasz:
PRESS GLASS SA
umowę o pracę na pełny etat
PRESS GLASS SA
atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego
PRESS GLASS SA
prywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcę
PRESS GLASS SA
system kafeteryjny MyBenefit
PRESS GLASS SA
realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowych
PRESS GLASS SA
dostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowej
PRESS GLASS SA
szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
PRESS GLASS SA
systemy premiowe
PRESS GLASS SA
Pracownicze Plany Emerytalne
PRESS GLASS SA
pożyczki na preferencyjnych warunkach
PRESS GLASS SA
nastawienie na rozwój (szkolenia, rekrutacje wewnętrzne)
PRESS GLASS SA
długotrwała współpraca
PRESS GLASS SA
lektoraty języków obcych w godzinach pracy
PRESS GLASS SA
konkursy dla dzieci pracowników
PRESS GLASS SA
coroczne badanie satysfakcji z pracy
Dlaczego My:
PRESS GLASS SA

prywatna firma

z polskim

kapitałem

PRESS GLASS SA

działamy

społecznie

PRESS GLASS SA

dbamy o

środowisko

naturalne

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie aplikacji:

 

 

W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.