Budujemy najnowocześniejszy zakład w Europie

Budujemy najnowocześniejszy zakład w Europie

Zarząd Press – Glas S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2007r. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udzielił Spółce Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Radomsko. Dokonany w dniu 13 grudnia br. zakup działki o powierzchni 6,1879 ha, położonej w Radomsku na terenie ŁSSE rozpoczyna realizację inwestycji budowy nowoczesnego zakładu produkcji szyb zespolonych i obróbki szkła płaskiego. W halach produkcyjnych o łącznej powierzchni 30 000 m2 zainstalowane zostaną najnowocześniejsze maszyny i urządzenia renomowanych europejskich producentów do produkcji szyb zespolonych. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 80 mln zł. Docelowy poziom zatrudnienia pozwalający na osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych wynosił będzie 400 osób. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

I etap inwestycji z nakładami 40 mln zł zakończony będzie w październiku 2008 roku. W hali o powierzchni 12 000 m2 rozpocznie się produkcja szyb zespolonych. Na tym etapie Spółka zatrudni 150 pracowników Radomska i okolic.

W roku 2010 przeprowadzony będzie II etap inwestycji polegający na rozbudowie hal produkcyjnych i wyposażeniu zakładu w kolejne linie technologiczne. Po całkowitym zakończeniu projektu zakład Press – Glas w Radomsku będzie najnowocześniejszym i największym zakładem produkcji szyb zespolonych w Europie.

Zarząd Press – Glas SA

Galeria

Ten wpis jest również dostępny w języku: angielski międzynarodowy niemiecki włoski rosyjski szwedzki