Aktualizacja Normy Zakładowej

Na naszej stronie internetowej jest już dostępna zaktualizowana Norma Zakładowa PRESS GLASS. Dokument może być przydatny wszystkim tym, którzy oczekują i potrzebują najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań norm europejskich dla szyb stosowanych w budownictwie.

Zmiany w naszej Normie Zakładowej są związane przede wszystkim z aktualizacją normy PN-EN 12150-1 („Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe”).

Modyfikacje objęły parametry określające odchylenia od prostoliniowości szkła hartowanego wraz z ich tolerancjami. Rozróżniono zniekształcenia charakterystyczne dla hartowania poziomego i dla hartowania na poduszce.

Norma Zakładowa PRESS GLASS