Politika Privatnosti

Vodeći računa o osobnim podacima korisnika usluge/ mobilne aplikacije Press Glass Mobile i poštujući njihovo pravo na privatnost tvrtka Press Glass S.A. (u nastavku: “Voditelj obrade” ili/i „Press Glass”) sa sjedištem na adresi ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, općina Konopiska, upisana u Nacionalni sudski registar pri Okružnom sudu u Częstochowi, XVII. gospodarski odsjek Nacionalnog sudskog registra, pod brojem 0000131477, MB 574-000-74-96 i OIB 150021158, temeljni kapital 500 000 zlota (riječima: petsto tisuća zlota 00/100), uplaćen u cijelosti, zastupana po Upravi – u skladu s obveznim pravnim odnosima – je Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih putem www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile.

§ 1 Standardi Politike Privatnosti

1. Press Glass inzistira na uvjerenju korisnika usluge www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile – u nastavku “mobilne aplikacije” da se njihovi osobni podaci čuvaju na pravilan i zakonit način, stoga Press Glass poduzima radnje u smislu zaštite podataka osoba koje posjećuju to mjesto. Propisani standardi se ne jamče samo zakonom, već se istodobno sustavno radi na podizanju istih.

2. Usvojena Politika privatnosti svoj potpuni odraz pronalazi u zakonu o obveznim odnosima, jer sadrži i regulativu koja, između ostalog, proizlazi iz:

 • uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti podataka – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1), u nastavku GDPR,
 • zakona o zaštiti osobnih podataka od 10. svibnja 2018. godine (Dz.U. 2018, poz. 1000),
 • zakona o pružanju usluga elektroničkim putem, od 18. srpnja 2002. godine (Dz.U. 2018, poz. 650),
 • zakona od dana 16. srpnja 2004. godine Zakona o telekomunikacijama (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, s naknadnim izmjenama),
 • čl. 221 zakona od 26. lipnja 1974. godine, Poslovnog kodeksa (Dz.U.2018.0.917),

ispunjavajući samim tim načela zakonitosti – djelovanja koja se poduzimaju u okvirima i granicama određenima obveznim pravnim odredbama u trenutku njihove primjene.

3. Ova Politika privatnosti ima zadatak informirati sve korisnike usluge / mobilne aplikacije Press Glass Mobile, kako Press Glass obrađuje osobne podatke pomoću servisa i mobilne aplikacije (u kojem roku i s kojim ciljem, i ovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka), kada ih može proslijediti trećim osobama, o tome koje instrumente osiguranja koristi za sprječavanje kontakta nepoželjnih osoba s navedenim podacima i o tome što može poduzeti korisnik koji nije u potpunosti zadovoljan primijenjenim metodama zaštite.

§ 2 Opseg obveza Politike privatnosti

1. Politika privatnosti obvezujuća je za servis na internetskoj adresi www.pressglass.com na inačicama jezika (tj. međunarodnoj engleskoj, njemačkoj, francuskoj, hrvatskoj, talijanskoj, poljskoj, švedskoj, inačici na britanskom engleskom i na američkom engleskom), kao i navedenim inačicama jezika na mobilnoj aplikaciji Press Glass Mobile, dostupnoj u internetskoj trgovini Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pressglass&hl=pl) i internetskoj trgovini App Store (https://itunes.apple.com/pl/app/press-glass-mobile/id773201326?mt=8&ls=1).

2. Press Glass na navedenoj stranici navodi poveznice na druge internetske servise, između ostalog one, koji sadrže realizacije projekata s udjelom društva. Iako Press Glass nastoji postići najviše standarde na području zaštite osobnih podataka i prava na privatnost, ne može jamčiti da će vlasnici (voditelji) povezanih internetskih servisa, primjenjivati identična načela; Press Glass, naime, nema nikakav utjecaj na njihovo kreiranje vlastitih politika privatnosti ni politike koja se odnosi na kolačiće (Cookies). Zato tvrtka korisnicima preporučuje da se za svaki slučaj upoznaju s obvezama subjekata čije su poveznice navedene na ovom servisu.

3. Press Glass ne ustupa prostor na svojem internetskom servisu / mobilnoj aplikaciji drugim subjektima, primjerice u svrhu reklamiranja ili oglašavanja. U slučaju nastanka takve situacije, Press Glass, slično kao u slučaju navedenom u čl. 2, neće moći jamčiti da će se vlasnici (voditelji) navedenih stranica pridržavati obveznih zakona i primjereno voditi računa o sigurnosti podataka korisnika. U tom slučaju treba upoznati i politiku privatnosti i politiku Kolačića, koje su predstavljene na tim servisima i njihovim mobilnim aplikacijama.

§ 3 Osobni podaci

Osobni podaci su sve informacije koje korisnika/korisnicu (u nastavku „korisnik“) servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile mogu identificirati, primjerice ime i prezime, broj telefona, adresa elektroničke pošte. Press Glass koristi riječi „obrađivati“ i „obrada“, koje označavaju sve radnje i operacije koje se vrše na osobnim podacima korisnika (npr. njihovo čuvanje), na području navedenog internetskog servisa / mobilne aplikacije.

§ 4 Načelo dobrovoljnosti i odgovornosti

1. Uporaba internetskog servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile je dobrovoljno. To znači da korisnik samostalno odlučuje o tome hoće li koristiti servis Press Glass / mobilnu aplikaciju i usluge pružene njegovim posredovanjem. Pružanje osobnih podataka korisnika tvrtki Press Glass putem obrazaca i ostalih tehničkih metoda koje se obrađuju na području navedenog internetskog servisa / mobilne aplikacije je dobrovoljno, ali je za korištenje nekih usluga, npr. registracije za natječaj za posao koji organizira Press Glass – nužno dati osobne podatke – o čemu će Press Glass korisnika uvijek prethodno obavijestiti.

2. Svi koji su tvrtki Press Glass kao Voditelju obrade dali osobne podatke, mogu se obratiti sa zahtjevom za uvid u iste, njihovo ažuriranje, korekciju, ograničavanje obrade, privremenu ili trajnu obustavu njihove obrade, kao i njihovo brisanje, prijenos ili navođenje subjekta kojemu Press Glass u ime korisnika treba poslati njegove osobne podatke. Svi imaju pravo na besplatno izražavanje protivljenja obradi osobnih podataka od strane Press Glassa. Svi imaju pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za radnje koje je izvršio voditelj servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile Pomoć se može zatražiti i na stranici https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities ili https://edpb.europa.eu/edpb_en

Nadzorno tijelo u Poljskoj je Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka, u skladu sa zakonom od 10. svibnja 2018. g. o zaštiti osobnih podataka (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Načelo odgovornosti koje primjenjuje Press Glass usko je povezano s odredbama Uredbe GDPR – čl. 5, st. 2, prema kojoj je Voditelj obrade podataka obvezan ukazati na propise o načelu zaštite osobnih podataka, između ostalog, na usklađenost poduzetih radnji s pravom, pouzdanost, transparentnost, ograničenje ciljeva obrade osobnih podataka, minimalizaciju obrade, ispravnost, ograničenje čuvanja osobnih podataka, kao i integritet i koheziju, osiguranjem odgovarajuće sigurnosti obrade osobnih podataka od strane Voditelja.

§ 5 Cilj i rok za obradu osobnih podataka

1. Kao Voditelj obrade, Press Glass može obrađivati sljedeće osobne podatke korisnika:

 • ime i prezime,
 • adresu (poštansku adresu (stanovanja), poštanski broj, grad, županiju, regiju, državu),
 • broj telefona,
 • adresu elektroničke pošte,
 • podatke o parametrima poveznica (internetskih stranica, s kojih korisnik odlazi na stranice Voditelja obrade; IP adresu, datum i vrijeme pristupa; poslanu količinu podataka; informacije o korištenom internetskom pregledniku i operativnom sustavu).

2. Informacije navedene u § 5. st. 1. su potrebne za poduzimanje radnji u vezi upravljanja servisom, mobilne aplikacije, analize statistika posjećivanja, prepoznavanja i rješavanja problema servisa / mobilne aplikacije, analize sigurnosnog sustava servisa / mobilne aplikacije, analize prijavljenih zlouporaba. Informacije koje se odnose na korisnike IP-a mogu se proslijediti nadležnim državnim tijelima na njihov zahtjev, za potrebe provedbe njihovih postupanja, na osnovi obvezujućih zakona, ili trećim osobama na osnovi odluka državnih tijela i s ciljem profiliranja korisnika – odgovarajućim oblikom automatske obrade osobnih podataka za procjenu određenih osobnih čimbenika (primjerice, preferiranih sadržaja, interesa, lokalizacije).

3. IU slučaju provedbe natječaja za zapošljavanje, Press Glass S.A. ima pravo u postupku odabira kandidata obrađivati vrstu osobnih podataka navedenu u nastavku – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točaka a i b Uredbe GDPR:

 • ime i prezime,
 • adresu (poštansku adresu (stanovanja), poštanski broj, grad, županiju, regiju, državu),
 • broj telefona,
 • adresu elektroničke pošte,
 • datum rođenja,
 • podaci o stečenom obrazovanju,
 • podaci o prethodnom radnom iskustvu,
 • izgled korisnika – kandidata – uz njegov pristanak – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke a Uredbe GDPR

Opcija: (ovisno o zahtjevima za određeno radno mjesto), mogu se obrađivati i sljedeći podaci:

 • dodatne kompetencije/kvalifikacije (npr. poznavanje stranih jezika, upravljanje strojevima/uređajima, vozačka dozvola itd.) – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke a Uredbe GDPR.
 • iskustvo na sličnom radnom mjestu – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke a Uredbe GDPR.

4. Osobni podaci korisnika servisa www.pressglass.com/ mobilne aplikacije Press Glass Mobile obrađivat će se u svrhu:

 • objavljivanja sadržaja postavljenih posredstvom prethodno navedenog internetskog servisa / mobilne aplikacije Press Glass Mobile – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke f Uredbe GDPR,
 • stupanja u kontakt s korisnikom: ti podaci su nužni za potrebe koje su izravno povezane s funkcioniranjem navedenog internetskog servisa / mobilne aplikacije Press Glass Mobile, primjerice u svrhu izlaganja trgovačkih informacija, koje se u sklopu promidžbe korisniku prikazuju u obliku reklama i drugih marketinških postupaka posredstvom www.pressglass.com / mobilne aplikacije (obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa elektroničke pošte) – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točaka a i b Uredbe GDPR,
 • slanja odgovarajuće tehničke dokumentacije s područja proizvoda i usluga korisniku, koje Press Glass predstavlja putem internetskog servisa www.pressglass.com/ mobilne aplikacije Press Glass Mobile (obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa elektroničke pošte) – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke b Uredbe GDPR,
 • stupanja u kontakt s korisnikom s ciljem omogućavanja sudjelovanja u postupku zapošljavanja koji se provodi za i u ime tvrtke Press Glass u svrhu prijave na slobodno radno mjesto, između ostalog posredstvom www.pressglass.compo pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke a, vezano uz čl. 22 1 Poslovnog kodeksa.

5. Press Glass obrađuje osobne podatke i u svrhe navedene u nastavku, na osnovi zakonski utemeljenog interesa, odnosno:

 • osiguranja sigurnosti usluga koje vrši elektroničkim putem, između ostalog, provedbe načela predviđenih zakonom i protumjera prijevarnim radnjama i prekomjernoj uporabi, kao i osiguranja sigurnosti kretanja na navedenom servisu / mobilnoj aplikaciji (obrađeni osobni podaci: adresa elektroničke pošte) – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točaka c i d Uredbe GDPR,
 • provedbe ispitivanja i analiza internetskog servisa / mobilne aplikacije Press Glass, između ostalog s gledišta funkcionalnosti, poboljšanja usluga ili procjene glavnih interesa i potreba posjetitelja – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1 f, vezano uz čl. 22 Uredbe GDPR,
 • analize primljenih prijava zlouporabe i kontaktiranja korisnika ciljem identifikacije i uklanjanja slučajeva narušavanja – pravna osnova – čl. 6. st. 1. podtočka f. Opće uredbe GDPR
 • usluge zaprimanja zamolbi korisnika putem kontakt obrasca u situaciji kad one nisu povezane s izvršenjem ugovora – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke f Uredbe GDPR,
 • provedbe statističkih analiza – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke f Uredbe GDPR, vezano uz čl. 22 navedene Uredbe,
 • izvršenja pravnih obveza Voditelja obrade – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke c Uredbe GDPR,
 • pokretanja, obrane i rješavanja sporova – po pravnoj osnovi – pravno utemeljeni interes koji provodi Voditelj obrade, a osniva se na obavljanju gospodarskih djelatnosti – čl. 6, st. 1, točka f GDPR,
 • rikupljanja osobnih podataka za potrebe arhiviranja i osiguravanja načela odgovornosti (dokaza o ispunjavanju obveza koje proizlaze iz pravnih propisa, od strane tvrtke Press Glass) – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke f i čl. 6, st. 1, točke f, vezano uz čl. 22 Uredbe GDPR.

6. Na osnovi, i samo uz prihvaćanje korisnika (odnosno, zakonskih zastupnika osobe koja nije navršila 16 godina), Press Glass obrađuje osobne podatke u svrhu:

 • zabilježbe podataka na kolačićima (Cookies) i prikupljanja podataka od strane internetskog servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile vezano uz profil korisnika – po pravnoj osnovi čl. 6, st. 1, točke a Uredbe GDPR, vezano uz čl. 22 navedene Uredbe,
 • vođenja i popravaka funkcije internetskog servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile, uključujući automatski prikupljene podatke tijekom posjeta korisnika, primjerice IP adresa, naziv domene, vrsta preglednika, vrsta operativnog sustava – čl. 6, st. 1, točka a Uredbe GDPR, vezano uz čl. 22 navedene Uredbe
 • slanja obavijesti (tzv. push push) – kratkih priopćenja koja se pojavljuju na sučelju korisnika internetske usluge www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile u kutu računalnog zaslona ili u obavijestima poslanim na telefon/mobilni uređaj, koji je korisnik prethodno koristio, u okviru internetskog pretraživača, tijekom posjeta stranici www.pressglass.com ili mobilne aplikacije Press Glass Mobile – po pravnoj osnovi – čl. 6, st. 1, točke a, vezano uz čl. 22 Uredbe GDPR,

7. Ako korisnik nije navršio 16 godina, tvrtka Press Glass, u skladu sa zakonom, ne može obrađivati njegove osobne podatke (čl. 8 Uredbe GDPR) u okviru marketinških akcija – primjerice s ciljem slanja podataka o natječajima, promidžbenim akcijama koje organizira Press Glass, ukoliko njegov pristanak prethodno nije potvrdio njegov zakonski skrbnik, ili će privolu za korištenje servisa Press Glass dati zakonski zastupnici na ime i za korisnika koji nije navršio navedenu životnu dob u trenutku davanja pristanka na obradu tih podataka.

8. Ukoliko zakonski zastupnici ne potvrde pristanak na obradu osobnih podataka korisnika navedenog pod § 5, st. 7 ove politike na adresu elektroničke pošte: gdpr@pressglass.com, Press Glass će obustaviti marketinške aktivnosti usmjerene takvom korisniku.

§ 6 Dostupnost i sigurnost osobnih podataka

1. Press Glass kao Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju posredstvom servisa www.pressglass.com ili mobilne aplikacije Press Glass Mobile, izjavljuje da poduzima i primjenjuje tehnička i organizacijska sredstva koja osiguravaju zaštitu obrade osobnih podataka, odnosno zaštitu od prijetnji i kategorija podataka obuhvaćenih zaštitom, a pogotovo osigurava podatke prije njihovog stavljanja na uvid neovlaštenim osobama, preuzimanja od strane neovlaštene osobe, obrade s kršenjem obveznih zakona, kao i izmjene, gubitka, oštećenja ili uništenja. Vezano uz činjenicu suradnje Voditelja obrade s njihovim povezanim subjektima i pružateljima usluga sa sjedištem izvan EGP-a, osobni podaci korisnika mogu se prosljeđivati i izvan Europskog gospodarskog prostora.

2. Posobni podaci korisnika servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile mogu se slati u SAD u okviru usluge navedenog servisa / aplikacije. Oslanjajući se na odgovarajuće mjere pravne zaštite, sadržane u standardnim odredbama ugovora o zaštiti osobnih podataka, potvrđene od strane Europske unije, kao i na djelovanja koja su u skladu s čl. 28 Uredbe GDPR i s obzirom na činjenicu da je u odnosu na navedene države Europska komisija 12. srpnja 2016. g. donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka (Program Štit privatnosti EU – SAD), koja omogućuje prosljeđivanje osobnih podataka stanovnika EU, osiguravajući pritom odgovarajući standard sigurnosti navedenih postupaka, osobni podaci korisnika internetskog servisa Press Glass / mobilne aplikacije Press Glass Mobile su primjereno zaštićeni.

3. Press Glass može u svakom trenutku korisniku pružiti dodatna pojašnjenja vezano uz prosljeđivanje osobnih podataka, a pogotovo kad to pitanje uzrokuje njegovu uznemirenost.

4. Press Glass, kao Voditelj obrade osobnih podataka, obradu osobnih podataka može povjeriti drugom subjektu, no to može činiti isključivo s ciljem i u opsegu koji je naveden u ugovoru.

5. Press Glass, u svrhu provedbe promidžbenih djelatnosti, isporuke usluge servisa / mobilne aplikacije u skladu s očekivanjima korisnika i pozicioniranja servisa www.pressglass.com u raspoloživim internetskim preglednicima, koristi alate i tehnologije koje nude vanjski pružatelji usluga, primjerice Google i Facebook, Lead Forensics Limited, koji se služi Google Analytics uslugom u području remarketinga, izvješća o objašnjenjima u reklamnoj mreži Google-a, integraciji s platformom DoubleClick, izvješća o interesima i podacima demografskih korisnika navedenog servisa / mobilne aplikacije Press Glass Mobile, kao i provedbu reklamnih kampanja posredstvom društvenih mreža Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, reklamnih kampanja koje se osnivaju na interesima i lokalizaciji svojih korisnika.

6. Press Glass, provodeći marketinške djelatnosti, ne prikuplja podatke koji bi omogućili identificiranje osoba. Na osnovi korištenih marketinških alata stvara i analizira skupine primatelja podataka, koji ipak nisu takve prirode da omogućuju identificiranje osobnih podataka. Press Glass može ciljano upućivati reklame skupinama primatelja, profilirati primatelje i/ili analizirati marketinšku metriku, koristeći pritom tehnologiju kolačića (Cookies).

7. Press Glass obavještava da kod provedbe promidžbenih kampanja ne koristi tzv. osjetljive podatke koji bi mogli identificirati: seksualnu orijentaciju ili/i seksualne afinitete, informacije o etničkoj, rasnoj, političkoj i stranačkoj, svjetonazorskoj ili/i religijskoj pripadnosti, imovinsko stanje, zdravstveno stanje korisnika internetskog servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile.

8. Press Glass obavještava da može provoditi ankete kod korisnika navedenog servisa / mobilne aplikacije, kako bi dobio podatke o profilu korisnika (npr. starosna dob, obrazovanje, profesija, podaci o zaradi). Popunjavanje ankete i objavljivanje podataka koji su u njoj sadržani uvijek je dobrovoljno. Ankete se uvijek obrađuju anonimno i služe stvaranju ukupnog dojma o korisnicima servisa / mobilne aplikacije.

§ 7 Vrijeme obrade osobnih podataka

1. U skladu s odredbama zakona o obveznim odnosima, Press Glass S.A. ne obrađuje osobne podatke korisnika „na neograničeni rok“, već u terminu koji je potreban za postizanje cilja obrade osobnih podataka. Po isteku tog roka osobni podaci se nepovratno brišu ili uništavaju.

2. U situaciji kada nema potrebe za vršenjem drugih radnji na osobnim podacima korisnika, osim njihovog čuvanja do trenutka trajnog uklanjanja ili uništenja, osobni podaci su dodatno osigurani – pseudonimizacijom. Pseudonimizacija se osniva na takvom šifriranju osobnih podataka ili skupu osobnih podataka, da ih se ne može pročitati bez dodatnog ključa, pri čemu podaci postaju u potpunosti beskorisni za neovlaštenu osobu.

3. Po pitanju posebnih rokova za obradu osobnih podataka, obavještavamo cijenjene korisnike da osobne podatke obrađujemo:

 • do trenutka deaktualizacije ili gubitka relevantnosti osobnih podataka, ali najduže godinu dana za osobne podatke: u obliku IP adrese, naziva domene, vrste preglednika, vrste operativnog sustava, podataka koji se obrađuju s ciljem vođenja i funkcioniranja servisa www.pressglass.com / bezpłatnej mobilne aplikacije Press Glass Mobile, uključujući automatski prikupljene podatke tijekom posjeta korisnika navedenom servisu/ mobilnoj aplikaciji,
 • do trenutka povlačenja pristanka ili postizanja cilja obrade, ali najdulje do trenutka zastare sporova definiranih pravom dotične države članice EU (rok zastare sporova može se provjeriti na adresi: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en) za osobne podatke koji se ishode u roku koji je za obradu svojih osobnih podataka odredio korisnik, uključujući podatke dobivene u postupku profiliranja,
 • do trenutka povlačenja pristanka ili postizanja cilja obrade, ali najdulje do trenutka zastare sporova definiranih pravom dotične države članice EU (rok zastare sporova može se provjeriti na adresi: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en) za pristanak koji je korisnik dao tijekom organiziranog postupka zapošljavanja tvrtke Press Glass,
 • vezano uz protumjere za prekomjernu uporabu i prijevarne radnje, u statističke i arhivističke svrhe, od dana završetka obveznog ugovornog odnosa ili događaja koji uzrokuje neminovnost takve obrade, do trenutka zastare sporova u skladu s pravnim propisima dotične države članice EU (termin zastare sporova može se provjeriti na adresi: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en).

4. Istovremeno, u svrhu ostvarenja načela odgovornosti, Press Glass čuva osobne podatke u razdoblju u kojem je tvrtka dužna čuvati podatke i dokumente u svrhu dokumentiranja pravnih zahtjeva, a samim tim i omogućavanja kontrole nad njihovom provedbom od strane javnih tijela.

5. Godišnja razdoblja računaju se od konca godine u kojoj je Press Glass započeo obradu osobnih podataka. Zasebno računanje termina svakog događaja bilo bi povezano sa stvarnim organizacijskim i tehničkim poteškoćama, kao i značajnim financijskim opterećenjem i stoga određivanje datuma brisanja ili uništenja osobnih podataka omogućuje pravilnije upravljanje tim procesima od strane tvrtke Press Glass. Dakako, u slučaju da korisnik koristi pravo zaborava, te situacije razmatraju se pojedinačno.

§ 8 Prava korisnika na području zaštite osobnih podataka

1. Press Glass jamči korisnicima ostvarenje svih njihovih prava koja proizlaze iz opće uredbe o zaštiti podataka, poznatoj pod nazivom GDPR te zakona Republike Poljske, a koja se odnose na obradu osobnih podataka:

 • pristup osobnim podacima,
 • informacije o obradi osobnih podataka,
 • ispravci osobnih podataka,
 • brisanje osobnih podataka,
 • ograničenje obrade osobnih podataka,
 • protivljenje obradi osobnih podataka,
 • prijenos osobnih podataka (na zamolbu korisnika, tijekom mjeseca će od Press Glassa primiti nosač s podacima u strukturiranom, opće korištenom formatu, koji je prikladan za strojno očitavanje. U okvirima tog prava korisnik može navesti subjekt kojem će Press Glass uputiti svoje podatke,
 • pravo na protivljenje profiliranju osobnih podataka – neprihvaćanje automatskog donošenja odluke.

2. Press Glass izjavljuje da navedene ovlasti nemaju apsolutni karakter i da se njihova primjena u određenim situacijama može odbiti. Međutim, ako Press Glass donese negativnu odluku, to će biti samo u situaciji kada je neminovno odbijanje razmatranja iste.

3. Na području prava na iskazivanje protivljenja, Press Glass pojašnjava da korisnik ima pravo iskazati protivljenje za obradu njegovih osobnih podataka na osnovi pravno utemeljenog interesa Voditelja obrade osobnih podataka, a vezano uz određenu situaciju korisnika. U skladu sa zakonom, Press Glass može odbiti razmatranje protivljenja, ukoliko se ispostavi da:

 • postoje pravno utemeljene osnove za obradu, koje su nadređene interesima korisnika, njihovim pravima i slobodama ili,
 • postoje osnove za pokretanje, rješavanje ili obranu sporova.

4. Osim toga, korisnik u svakom trenutku može izraziti neslaganje s obradom osobnih podataka u marketinške svrhe. U toj situaciji, nakon dobivenog protivljenja, Press Glass će u tu svrhu prekinuti obradu podataka.

Korisnik svoja prava može ostvariti:

 • slanjem pisane obavijesti izravno na adresu sjedišta Press Glassa, ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, općina Konopiska, ili na adresu elektroničke pošte gdpr@pressglass.com,

§ 9
Kolačići (Cookies)

1. olačići (eng. Cookies) su datoteke, koje se bilježe i pohranjuju na računalu, tabletu ili pametnom telefonu ili drugom uređaju korisnika, koji služi korištenju Interneta, tijekom posjeta internetskom servisu www.pressglass.com Informacije koje se odnose na kolačiće primjenjuju se i na druge slične tehnologije koje se koriste u okviru navedenog internetskog servisa ili mobilne aplikacije.

2. Subjekt koji na uređaj korisnika postavlja datoteke Cookies i koji im može pristupati je Voditelj obrade, Press Glass S.A., sa sjedištem u ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, općina Konopiska, upisana u Nacionalni sudski registar pri Okružnom sudu u Częstochowi, XVII. gospodarski odsjek Nacionalnog sudskog registra, pod brojem 0000131477, MB 574-000-74-96 i OIB 150021158, temeljni kapital 500 000 zlota (riječima: petsto tisuća zlota 00/100), uplaćen u cijelosti, zastupana po Upravi – u skladu s obveznim pravnim odnosima.

3. atoteke Cookies tvrtka Press Glass koristi u svrhu dostupnosti sadržaja internetskog servisa u skladu s preferencijama korisnika, kao i najboljeg načina njihovog korištenja na internetskim stranicama navedenog servisa. Kolačići (Cookies) omogućuju prepoznavanje uređaja korisnika i pojašnjenje internetskih stranica koje su prilagođene njegovim individualnim potrebama. Kao Voditelj, Press Glass može na osnovi njihovih informacija kreirati statistiku koja im pomaže razumjeti kako korisnici servisa koriste internetski servis www.pressglass.com. To tvrtki Press Glass omogućuje poboljšanje njihove strukture i sadržaja. Te datoteke isto tako imaju mogućnost prikaza navedenih reklamnih sadržaja korisnicima, u skladu s njihovim potrebama i interesima.

Voditelj putem internetskog servisa / mobilne aplikacije koristi sljedeće datoteke Cookies:

 • sesijski – to su neophodni podaci za održavanje sesije u okvirima tekućih aktivnosti korisnika servisa. Te informacije pohranjuju se isključivo u radnoj memoriji uređaja krajnjeg korisnika i prikazuju se do trenutka završetka sesije – zatvaranja internetske stranice ili isključenja internetskog pretraživača.
 • stalni – informacije koje korisnik čuva u određenim područjima internetske usluge. Te datoteke mogu se prikupljati kako bi tvrtka Press Glass prepoznala način uporabe servisa od strane korisnika, vrste njegovih preferencija, broj i vrijeme posjeta. Te informacije ne registriraju konkretne osobne podatke korisnika, nego služe za analizu statistike uporabe servisa.

U slučaju mobilne aplikacije Press Glass Mobile koja posjeduje alate postavljene na internetski servis www.pressglass.com, mobilna aplikacija može pamtiti u okviru ponuđenih alata odnosno navedenih datoteka Cookies.

4. Voditelj na poseban način koristi osobitosti sljedećih datoteka Cookies:

5. Korisnici servisa www.pressglass.com mogu u svakom trenutku vršiti izmjene postavki koje se odnose na datoteke Cookies. Te postavke mogu se mijenjati, osobito na način da se blokira automatska aktivacija kolačića (Cookies) u postavkama internetskog preglednika (primjerice Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), ili informiranjem kod svake izmjene na uređaju korisnika internetske usluge. Pojedinosti o mogućnostima i načinima usluge kolačića dostupne su u postavkama programa (konkretnog internetskog pretraživača). Korisnici također mogu mijenjati postavke koje se odnose na radnje automatskog profiliranja, na stranici GDPR Friendly čija se poveznica nalazi pored poveznice ove Politike privatnosti.

6. Neizvršene izmjene postavki Cookies znače da će se one smjestiti na uređaj krajnjeg korisnika, te će Press Glass kao Voditelj samim tim imati pravo pohrane informacija o uređaju krajnjeg korisnika i traženja pristupa tim informacijama.

7. Isključenje primjene datoteka Cookies može uzrokovati poteškoće pri korištenju određenih usluga u okviru internetskog servisa, napose onih koje zahtijevaju prijavljivanje ili slanje sadržaja tvrtki Press Glass. Isključenje opcija prihvaćanja datoteka Cookies ne uzrokuje izostanak mogućnosti čitanja ili pregledavanja sadržaja postavljenih na internetski servis www.pressglass.com osim onih za koje se izričito traži pristup prijavom.

8. Osobni podaci koje prikuplja Press Glass kao Voditelj, preko www.pressglass.com li uz pomoć mobilne aplikacije Press Glass Mobile podliježu zaštiti putem sigurnosnih postupaka, kao i alata i tehničkih ili organizacijskih sredstava.

§ 10
Izmjena politike

1. Tijekom vremena mogu nastati okolnosti koje će uzrokovati nužnost izmjena ove Politike privatnosti. Najčešće će biti povezane sa:

 • tehnološkim postupkom,
 • promjenom načina korištenja servisa,
 • promjenom prethodno obvezujućih propisa,
 • uvođenjem novih pravnih odredaba,
 • rješenjima tijela javne vlasti, npr. sudskim presudama, itd.

2. Imajući u vidu navedene okolnosti, ova Politika privatnosti aktualizira se u hodu, u skladu s obvezujućim pravnim propisima na teritoriju Republike Poljske i Europske unije. Korisnici će se informirati o svim izmjenama Politike privatnosti na stranici servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile.

3. U dereguliranom području, ova Politika privatnosti vodi se propisima s područja zaštite osobnih podataka, sadržanima u ustavu Poljske i EU.

4. Ova Politika privatnosti obvezujuća je od 25. svibnja 2018. g.

§ 11 Kontakt s Voditeljom servisa

1. Korisnik u svakom trenutku može stupiti u kontakt s Voditeljom servisa www.pressglass.com / mobilne aplikacije Press Glass Mobile u svrhu dobivanja informacija, ukoliko i na koji način Press Glass koristi ili namjerava koristiti njegove osobne podatke.

2. Korisnik se također može obratiti Voditeljom servisa / mobilne aplikacije u svrhu korištenja pripadajućih prava koja se navode pod § 8.

3. Adresa elektroničke pošte putem koje je moguće stupiti u kontakt s Voditeljom je: gdpr@pressglass.com, a broj telefona: +48 34 327 50 69.

4. Voditelj obrade je imenovao Izvršitelja obrade.
Izvršitelja obrade možete kontaktirati neposredno putem e-pošte na adresu: iod@pressglass.com ili telefonski na broj: +48 602 638 231.