Flotu naših službenih automobila „ozelenili“

Flotu naših službenih automobila „ozelenili“ smo nabavkom elektro automobila Škoda CITIGOe iV.

Sve lokalne vožnje od sad ćemo vršiti ovim automobilom, ne zagađujući okoliš i trošeći struju proizvedenu u vlastitoj solarnoj elektrani. Zahvaljujemo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na poticaju i potpori za ovu poslovnu odluku!

Photo: Robert Mokwa